O nás Aktuality Fotogalerie Naše úspěchy Kontakty a dokumenty Časopis Dětský domováček Sponzoři - partneři Dětského domova Zájmově-společenská činnost dětí Rodinné skupiny Moravskoslezský kraj
Dětský domov a Školní jídelna Opava je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje

Dětský domov a Školní jídelna
Rybí trh 14, 746 01 Opava
Ředitel: Mgr. Milan Škrabal

Telefon: 553 777 520
E-mail: detsky-domov<zavinac>dd-opava.cz
E-mail: reditel<zavinac>dd-opava.cz

Č.ú.: 937821/0100 - KB Opava

Veškeré fotografie dětí a zaměstnanců
Dětského domova jsou na tomto webu
umístěny s jejich písemným souhlasem.

Web provozuje ve spolupráci s Dětským
domovem Ondřej Ludvík - www.modry.cz


Úřední deska


Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.

Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.

Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele.


Aktuality

Další obrovský úspěch Vanesky K.

V pátek 20.10.2017 pořádala organizace Eurotopia.CZ s podporou Statutárního města Opavy a pod záštitou náměstka primátora statutárního města Opavy, pana Josefa Stiborského talentovou soutěž "Ukaž, co umíš". Přihlásit se mohly děti a mládež od 10 do 20 let z celého Moravskoslezského kraje. Této soutěže se zúčastnila také naše Vaneska K., která pod tradičním vedením vychovatelky a metodičky prevence Olinky Škrabalové předvedla nádherné taneční vystoupení a tuto talentovou soutěž v kategorii jednotlivců absolutně a suverénně vyhrála. Ze soutěže si odnesla spoustu krásných a hodnotných dárků a již dnes se těší na další soutěže.

Vanesko, jsi nesmírně šikovná, moc Ti všichni v dětském domově v čele s panem ředitelem blahopřejeme.

Jsme na Tebe patřičně hrdí!

Další obrovský úspěch Vanesky K. Další obrovský úspěch Vanesky K. Další obrovský úspěch Vanesky K. Další obrovský úspěch Vanesky K. Další obrovský úspěch Vanesky K. Další obrovský úspěch Vanesky K. Další obrovský úspěch Vanesky K.

Setkání opuštěných a postižených dětí z Moravskoslezského a Olomouckého kraje

Na sobotu 2. září 2017 připadl den, kdy jsme opět přijali pozvání dr. Vítězslava Černocha - předsedy Fondu, na "Setkání opuštěných a postižených dětí" a vypravili se na 9. ročník této akce pořádaný opět v Mořkově u Nového Jičína.
Po příjezdu do kulturního domu byly děti osobně přivítány dr. Černochem a pořadatelé seznámili přítomné děti z domovů i z rodin s průběhem dne a připraveným programem.

Akce byla zahájena představením pohádkových bytostí jako je Shrek, pohádková víla a Mimoň, dále následoval tajemný vrhač nožů, který dětem představoval své umění. Děti měly možnost se zapojit do různých atrakcí, do bohaté tomboly a soutěží jako je přetahování lanem, vyfoukávání bublin s kouzelnicí a zatančit si na diskotéce. Nechybělo ani pěvecké a taneční vystoupení patrona Fondu Vladimíra Hrona, do něhož se s chutí zapojily všechny děti.
Po vydatném obědě byla pro děti připravena prohlídka místního kostela s jeho historií.
Dětem byl také po celou dobu k dispozici historický autobus, projížďka bryčkou, která je vozila po vesnici a také jízda na ponících.

Sobotní setkání v Mořkově bylo velmi vydařené, spojené s vynikajícím občerstvením, zpestřené nevšedními aktivitami, o čemž svědčí i fotografie radostných a spokojených dětí. V průběhu akce nás požádal Český rozhlas o krátký rozhovor, který zveřejňujeme níže.
Stejně jako v předešlých letech byla tato charitativní akce velmi perfektně zorganizovaná a všichni se již těší na další setkání, za což pořadatelům nesmírně děkujeme a přejeme jim do života kolem sebe samé bezvadné lidi, jako jsou oni sami.

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3919483

Setkání opuštěných a postižených dětí z Moravskoslezského a Olomouckého kraje Setkání opuštěných a postižených dětí z Moravskoslezského a Olomouckého kraje Setkání opuštěných a postižených dětí z Moravskoslezského a Olomouckého kraje Setkání opuštěných a postižených dětí z Moravskoslezského a Olomouckého kraje Setkání opuštěných a postižených dětí z Moravskoslezského a Olomouckého kraje Setkání opuštěných a postižených dětí z Moravskoslezského a Olomouckého kraje Setkání opuštěných a postižených dětí z Moravskoslezského a Olomouckého kraje

Celodenní výlet - přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně 2017

V sobotu ráno 7.10. vyjely tři rodinné skupiny na plánovaný výlet do přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně v Jeseníkách. Jeli jsme autobusem, cesta do Koutů nad Desnou trvala dvě hodiny. Po příjezdu byl naplánován oběd a pak odjezd s průvodcem napřed do správní budovy, kde jsme shlédli naučný film o budování a funkci elektrárny. Poté jsme se odebrali tunelem do strojovny, kde nám průvodce vysvětlil fungování turbín a technické záležitosti při výrobě elektřiny. Autobusem jsme vyjeli ke spodní nádrži a hrázi, poté i k horní nádrži, kde byla velká zima a vítr, ale která se nám i tak líbila. Pak jsme již jeli zpět do Koutů, kde se rozloučil náš průvodce a my se pomalu vraceli autobusem zpět do domova.

Do Opavy jsme přijeli v šest hodin a po celém dlouhém dni jsme byli unaveni, ale výlet se nám líbil a jsme rádi, že jsme neseděli doma a viděli něco nového.

Celodenní výlet - přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně 2017 Celodenní výlet - přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně 2017 Celodenní výlet - přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně 2017 Celodenní výlet - přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně 2017

Den otevřených dveří Krajského úřadu v Ostravě

Ve čtvrtek 28.9.2017 se naše děti s vychovatelkou Broňou zúčastnili Dne otevřených dveří Krajského úřadu v Ostravě. Děti vyjely v ranních hodinách vlakem z východního nádraží a pokračovali tramvají až na místo před Krajský úřad, kde se již shromažďovaly hloučky lidí kolem vystavených expozic a stánků.

V hlavní budově probíhaly komentované prohlídky. V rámci tohoto okruhu jsme společně viděli např. kancelář hejtmana, jeho zasedací místnost, seznámili se s prací kriminalistů, zúčastnili se sezení rady kraje ve velké zasedací místnosti. V prostorách před velkým sálem si děti mohly vyzkoušet první pomoc, ochutnali míchané nápoje a suši, využili kadeřnice i kosmetičku.

Na prostranství před budovou krajského úřadu jsme navštívili mimo jiné stanoviště hasičů, kde si děti mohly zkusit, jak se sedí na místě řidiče hasičského vozu, dále také manipulaci s výzbrojí policie, shlédli jsme výstavu modelů vyrobených z recyklovatelných plastů či skvělé vystoupení bubeníků hudební školy.

Velkou ctí pro nás bylo, že jsme se setkali s hejtmanem Moravskoslezského kraje, prof. Ing. Ivem Vondrákem, CSc., který se s dětmi vyfotil. Byl to pro nás nesmírně hluboký zážitek, a to jak setkání s takovou osobností, tak návštěva s pestrým programem na Krajském úřadě v Ostravě.

Srdečně všem děkujeme!

Den otevřených dveří Krajského úřadu v Ostravě Den otevřených dveří Krajského úřadu v Ostravě Den otevřených dveří Krajského úřadu v Ostravě

Poprvé v historii dětského domova si děti užívaly pobytu u moře v Chorvatsku v městečku Novi Vinodolski

V průběhu minulého školního roku jsme si všichni přáli, aby pan ředitel o letních prázdninách pro nás uspořádal pobyt u moře, ke kterému jsme všichni chtěli strašně moc jet. Ze strany pana ředitele to byla velká výzva a motivace k nám, kdo bude mezi těmi šťastnými, kdo pojede k moři. A opravdu se to povedlo, v srpnu jsme odjeli s cestovní kanceláří Valaška a tetami do Chorvatska.

Cesta byla dlouhá, únavná, ale nám to nevadilo, protože jsme se strašně moc těšili k moři, u kterého jsme nikdy nebyli. Po příjezdu do městečka Novi Vinodolski jsme se ubytovali a šli se podívat do okolí. Nejkrásnějším zážitkem pro nás pro všechny byl výlet lodí, který jsme si všichni moc užili. Koupání, výborné jídlo, skvělá zmrzlina, nádherné městečko, nakupování dárečků pro naše blízké, to vše jsme si odvezli z překrásného chorvatského prostředí.

Závěrem bychom všichni rádi co nejvíce poděkovali našemu řediteli a všem z vedení dětského domova, kteří se na uskutečnění pobytu v Chorvatsku podíleli a měli s jeho uspořádáním opravdu hodně práce navíc. Protože něco vymyslet je jedna věc, ale zorganizovat bezproblémový průběh a dotáhnout vše do zdárného konce vyžaduje opravdové nasazení a nadšení pro věc bez ohledu na čas. Na tyto vysněné prázdniny u moře budeme všichni moc rádi vzpomínat.

> Dětský domováček - září 2017 - mimořádné číslo o pobytu v Chorvatsku

Poprvé v historii dětského domova si děti užívaly pobytu u moře v Chorvatsku v městečku Novi Vinodolski Poprvé v historii dětského domova si děti užívaly pobytu u moře v Chorvatsku v městečku Novi Vinodolski Poprvé v historii dětského domova si děti užívaly pobytu u moře v Chorvatsku v městečku Novi Vinodolski Poprvé v historii dětského domova si děti užívaly pobytu u moře v Chorvatsku v městečku Novi Vinodolski Poprvé v historii dětského domova si děti užívaly pobytu u moře v Chorvatsku v městečku Novi Vinodolski Poprvé v historii dětského domova si děti užívaly pobytu u moře v Chorvatsku v městečku Novi Vinodolski

Prázdninová činnost 2017

Letní prázdniny proběhly v době od 1. 7. do 1. 9. 2017. Již tradičně odjelo domů ke své rodině velice málo dětí a většina zůstala přes celé léto v Dětském domově. Pro děti, které neměly možnost odjet na prázdniny k rodině a blízkým, připravilo vedení DD společně s vychovateli atraktivní program.

Děti v průběhu prázdnin pobývaly na letních táborech, děti se zdravotními obtížemi se 4 týdny zotavovaly v Dětských lázních ve Křetíně na Jižní Moravě. Letos poprvé měly naše děti možnost podívat se k moři a krásných 10 slunečných dnů strávily v Chorvatském Novi Vinodolski. Proběhl i víkendový pobyt v Praze s návštěvou památek, ZOO a plavbou lodí. V průběhu pobytu v DD navštěvovaly děti s vychovateli městské koupaliště, kino, podnikaly výlety po okolí vlakem i na kole.

Letních táborů bylo letos celkem 7 a na všech se dětem nesmírně líbilo. Jako účastníci letního tábora Rescue camp, který byl v tomto roce jako novinka, se naučili vše potřebné k záchraně lidského života, seznámily se se základy pátraní po pohřešovaných osobách, byly na exkurzi na hasičské stanici, vyzkoušely si různé požární disciplíny a jiné zážitky ze záchranářské profese. Druhý tábor byl na téma: "V hlavě aneb svět za tajnými dveřmi", kde nechyběla celotáborová hra, turistické výlety a večerní zábava s kytarou u ohně. Třetí letní tábor strávily děti v krásném prostředí v Mnichově u Vrbna a na 10 dnů se z nich staly "piráti".

Čtvrtý tábor proběhl na Vidnavě, byl zaměřený na pohybové, sportovní aktivity a turistiku. Pátým letním táborem byl pobyt ve Štramberku, se kterým máme výborné zkušenosti, děti tam jezdí již několik let a letos proběhl ve sportovním duchu "Hry bez hranic". Se známými osobnostmi se děti setkaly na v pořadí šestém letním táboře ve Frýdlantu n/Ostravicí a kromě výborného programu je nadchl i ohňostroj. "Dokážeš přežít na pustém ostrově?" Tak to si naše děti vyzkoušely na posledním táboře tohoto léta a prožily tak šest dní plných dobrodružství, adrenalinu a akce.

Prázdniny utekly jako voda a naše děti si je výborně užily. A samozřejmě, už se všechny těší na ty další.

Prázdninová činnost 2017 Prázdninová činnost 2017 Prázdninová činnost 2017 Prázdninová činnost 2017 Prázdninová činnost 2017 Prázdninová činnost 2017

Ředitel dětského domova poskytl regionálnímu tisku obsáhlý rozhovor o životě dětí v Dětském domově v Opavě a o budoucnosti ústavní výchovy.

Uvedený rozhovor ke stažení ve formátu PDF. Mgr. Milan Škrabal - ředitel Dětského domova Opava

"Nemilejší koncert 2017" - regionální kolo MSK - 20. 4. 2017 v Melči.
Obrovský úspěch naší Vanesky K. a její tety Olinky

Ve čtvrtek 20. 4. 2017 se v Dětském domově v Melči konalo regionální kolo "Nejmilejšího koncertu", kde přijely děti z 11 dětských domovů MSK. Pořadatelé pod vedením ředitelky DD Mgr. Jiřiny Bejdákové připravili všem účastníkům výborné podmínky a to po všech stránkách. V přehlídce zájmově umělecké činnosti bylo možno shlédnout velmi nadané tanečníky a tanečnice, talentované zpěváky, divadelní představení v kategorii malé jevištní formy, kdy všechna zmíněná vystoupení dětí byla na vysoké umělecké úrovni. Celkový průběh koncertu se nesl ve velmi pohodovém a milém duchu, kdy atmosféra byla doslova úžasná, na čemž měla velký podíl také vysoce profesionální porota vedená tanečním mistrem panem Spáčilem a sbormistrem panem Kosterou.

Obrovského úspěchu dosáhla naše Vaneska K., která svým tanečním vystoupením zcela nadchla zaplněný sál zdejšího kulturního domu a naprosto po zásluze bezkonkurenčně získala 1. místo v taneční soutěži a následný postup na finálovou přehlídku do Prahy, která se bude konat v průběhu měsíce května.

Zásluhu na tomto mimořádném a krásném úspěchu má i vychovatelka-teta Olinka Š., která společně s Vaneskou vítěznou skladbu po stránce choreografické a hudební připravila a od listopadu 2016 s ní secvičila.

Vanesko, máme z Tebe v našem dětském domově všichni velkou radost a jsme na Tebe patřičně hrdí!

Nemilejší koncert 2017 - regionální kolo MSK - Vítězné vystoupení Vanesky Nemilejší koncert 2017 - regionální kolo MSK - Vítězný dort pro Vanesku Nemilejší koncert 2017 - regionální kolo MSK - Vaneska se svou tetou Olinkou - choreografkou tanečního vystoupení Nemilejší koncert 2017 - regionální kolo MSK - Rozcvičování Vanesky před taneční soutěží

Fotografie: 1) Vítězné vystoupení Vanesky, 2) Vítězný dort pro Vanesku, 3) Vaneska se svou tetou Olinkou - choreografkou tanečního vystoupení, 4) Rozcvičování Vanesky před taneční soutěží.

Velikonoční výstavka 2017

Ve dnech od 5.4.do 13.4.2017 proběhla v našem dětském domově tradiční velikonoční výstavka prací našich dětí a zaměstnanců, viz níže uvedené ukázky.

Vedení domova děkuje všem zúčastněným za příjemné a optimistické připomenutí začínajících svátků jara.

Velikonoční výstavka Velikonoční výstavka Velikonoční výstavka Velikonoční výstavka Velikonoční výstavka Velikonoční výstavka Velikonoční výstavka Velikonoční výstavka

Miss princess of the world 2017
Sportovně zábavná charitativní akce pro partnery, miss a dětské domovy

V průběhu jarních prázdnin prožily naše děti z dětského domova zábavné odpoledne v Multifunkční hale Ostrava-Vítkovice, kde bylo připraveno pro děti charitativní zábavné odpoledne. Děti mohly shlédnout exhibici krasobruslení a ukázky skoků s komentářem.

V 1. části programu byly pro děti připraveny hokejové a krasobruslařské hry, zábavné soutěže a volné bruslení dětí. Zajímavá soutěž byla o nejlepšího střelce, která se dětem moc líbila. Během akce děti dostávaly připravené svačinky.

Ve 2. části programu opět pokračovaly zábavné soutěže na ledě, hokejové hry a opět volné bruslení, kde se děti vyřádily a pobavily. Závěr zábavné části byl zpříjemněný rozdáním dárků všem dětem a završením této akce bylo exhibiční hokejové utkání Princess hockey cup 2017.

Miss princess of the world 2017 Miss princess of the world 2017 Miss princess of the world 2017 Miss princess of the world 2017 Miss princess of the world 2017

Krasobruslení 2017 v OSTRAVAR ARÉNĚ v Ostravě

Naše děti měly možnost díky Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě, který poskytl vstupenky, se této velkolepé akce zúčastnit.

Slavnostní ceremoniál a samotná vystoupení sportovních dvojic byl pro naše děti velkým zážitkem. Celý program byl pro ně tak krásný a jedinečný, že jsme si ho společně všichni užili. Šampionát starého kontinentu se do České republiky vrátil po 18 letech.

Děkujeme za nádherný zážitek!

Krasobruslení 2017 v OSTRAVAR ARÉNĚ v Ostravě Krasobruslení 2017 v OSTRAVAR ARÉNĚ v Ostravě Krasobruslení 2017 v OSTRAVAR ARÉNĚ v Ostravě Krasobruslení 2017 v OSTRAVAR ARÉNĚ v Ostravě Krasobruslení 2017 v OSTRAVAR ARÉNĚ v Ostravě

Nejvyšší pedagogické vyznamenání:
Medaile MŠMT byla udělena našemu řediteli

V úterý 29. března 2016 u příležitosti Dne učitelů udělila v Praze ve Valdštejnském paláci ministryně školství Mgr. Kateřina Valachová řediteli Dětského domova v Opavě Mgr. Milanu Škrabalovi nejvyšší možné pedagogické vyznamenání a to:

Medaili MŠMT 1. stupně, kterou obdržel za dlouhodobou vynikající pedagogickou činnost.

Toto vyznamenání považuje pan ředitel Škrabal nejen jako krásný výraz ocenění své práce, ale uvědomuje si, že zásluhu na něm mají také jeho spolupracovníci v dětském domově a to na všech úsecích, za což jim moc děkuje.

Pan ředitel tímto velmi děkuje zřizovateli našeho DD, Moravskoslezskému kraji za dlouhodobou výbornou spolupráci a metodickou pomoc při zabezpečování výchovně vzdělávací činnosti v našem zařízení.

Nejvyšší pedagogické vyznamenání: Medaile MŠMT byla udělena našemu řediteli Nejvyšší pedagogické vyznamenání: Medaile MŠMT byla udělena našemu řediteli
Nejvyšší pedagogické vyznamenání: Medaile MŠMT byla udělena našemu řediteli Nejvyšší pedagogické vyznamenání: Medaile MŠMT byla udělena našemu řediteli Nejvyšší pedagogické vyznamenání: Medaile MŠMT byla udělena našemu řediteli