O nás Aktuality Fotogalerie Naše úspěchy Kontakty a dokumenty Časopis Dětský domováček Sponzoři - partneři Dětského domova Zájmově-společenská činnost dětí Rodinné skupiny Moravskoslezský kraj
Dětský domov a Školní jídelna Opava je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje

Dětský domov a Školní jídelna
Rybí trh 14, 746 01 Opava
Ředitel: Mgr. Milan Škrabal

Telefon: 553 777 520
E-mail: detsky-domov<zavinac>dd-opava.cz
E-mail: reditel<zavinac>dd-opava.cz

Č.ú.: 937821/0100 - KB Opava

Veškeré fotografie dětí a zaměstnanců
Dětského domova jsou na tomto webu
umístěny s jejich písemným souhlasem.

Web provozuje ve spolupráci s Dětským
domovem Ondřej Ludvík - www.modry.cz


Úřední deska


Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.

Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.

Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele.


Aktuality

Ředitel dětského domova poskytl regionálnímu tisku obsáhlý rozhovor o životě dětí v Dětském domově v Opavě a o budoucnosti ústavní výchovy.

Uvedený rozhovor ke stažení ve formátu PDF. Mgr. Milan Škrabal - ředitel Dětského domova Opava

"Nemilejší koncert 2017" - regionální kolo MSK - 20. 4. 2017 v Melči.
Obrovský úspěch naší Vanesky K. a její tety Olinky

Ve čtvrtek 20. 4. 2017 se v Dětském domově v Melči konalo regionální kolo "Nejmilejšího koncertu", kde přijely děti z 11 dětských domovů MSK. Pořadatelé pod vedením ředitelky DD Mgr. Jiřiny Bejdákové připravili všem účastníkům výborné podmínky a to po všech stránkách. V přehlídce zájmově umělecké činnosti bylo možno shlédnout velmi nadané tanečníky a tanečnice, talentované zpěváky, divadelní představení v kategorii malé jevištní formy, kdy všechna zmíněná vystoupení dětí byla na vysoké umělecké úrovni. Celkový průběh koncertu se nesl ve velmi pohodovém a milém duchu, kdy atmosféra byla doslova úžasná, na čemž měla velký podíl také vysoce profesionální porota vedená tanečním mistrem panem Spáčilem a sbormistrem panem Kosterou.

Obrovského úspěchu dosáhla naše Vaneska K., která svým tanečním vystoupením zcela nadchla zaplněný sál zdejšího kulturního domu a naprosto po zásluze bezkonkurenčně získala 1. místo v taneční soutěži a následný postup na finálovou přehlídku do Prahy, která se bude konat v průběhu měsíce května.

Zásluhu na tomto mimořádném a krásném úspěchu má i vychovatelka-teta Olinka Š., která společně s Vaneskou vítěznou skladbu po stránce choreografické a hudební připravila a od listopadu 2016 s ní secvičila.

Vanesko, máme z Tebe v našem dětském domově všichni velkou radost a jsme na Tebe patřičně hrdí!

Nemilejší koncert 2017 - regionální kolo MSK - Vítězné vystoupení Vanesky Nemilejší koncert 2017 - regionální kolo MSK - Vítězný dort pro Vanesku Nemilejší koncert 2017 - regionální kolo MSK - Vaneska se svou tetou Olinkou - choreografkou tanečního vystoupení Nemilejší koncert 2017 - regionální kolo MSK - Rozcvičování Vanesky před taneční soutěží

Fotografie: 1) Vítězné vystoupení Vanesky, 2) Vítězný dort pro Vanesku, 3) Vaneska se svou tetou Olinkou - choreografkou tanečního vystoupení, 4) Rozcvičování Vanesky před taneční soutěží.

Velikonoční výstavka 2017

Ve dnech od 5.4.do 13.4.2017 proběhla v našem dětském domově tradiční velikonoční výstavka prací našich dětí a zaměstnanců, viz níže uvedené ukázky.

Vedení domova děkuje všem zúčastněným za příjemné a optimistické připomenutí začínajících svátků jara.

Velikonoční výstavka Velikonoční výstavka Velikonoční výstavka Velikonoční výstavka Velikonoční výstavka Velikonoční výstavka Velikonoční výstavka Velikonoční výstavka

Miss princess of the world 2017
Sportovně zábavná charitativní akce pro partnery, miss a dětské domovy

V průběhu jarních prázdnin prožily naše děti z dětského domova zábavné odpoledne v Multifunkční hale Ostrava-Vítkovice, kde bylo připraveno pro děti charitativní zábavné odpoledne. Děti mohly shlédnout exhibici krasobruslení a ukázky skoků s komentářem.

V 1. části programu byly pro děti připraveny hokejové a krasobruslařské hry, zábavné soutěže a volné bruslení dětí. Zajímavá soutěž byla o nejlepšího střelce, která se dětem moc líbila. Během akce děti dostávaly připravené svačinky.

Ve 2. části programu opět pokračovaly zábavné soutěže na ledě, hokejové hry a opět volné bruslení, kde se děti vyřádily a pobavily. Závěr zábavné části byl zpříjemněný rozdáním dárků všem dětem a završením této akce bylo exhibiční hokejové utkání Princess hockey cup 2017.

Miss princess of the world 2017 Miss princess of the world 2017 Miss princess of the world 2017 Miss princess of the world 2017 Miss princess of the world 2017

Krasobruslení 2017 v OSTRAVAR ARÉNĚ v Ostravě

Naše děti měly možnost díky Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě, který poskytl vstupenky, se této velkolepé akce zúčastnit.

Slavnostní ceremoniál a samotná vystoupení sportovních dvojic byl pro naše děti velkým zážitkem. Celý program byl pro ně tak krásný a jedinečný, že jsme si ho společně všichni užili. Šampionát starého kontinentu se do České republiky vrátil po 18 letech.

Děkujeme za nádherný zážitek!

Krasobruslení 2017 v OSTRAVAR ARÉNĚ v Ostravě Krasobruslení 2017 v OSTRAVAR ARÉNĚ v Ostravě Krasobruslení 2017 v OSTRAVAR ARÉNĚ v Ostravě Krasobruslení 2017 v OSTRAVAR ARÉNĚ v Ostravě Krasobruslení 2017 v OSTRAVAR ARÉNĚ v Ostravě

Vánoční besídky rodinných skupin v prosinci 2016

V úterý 20. prosince proběhly v slavnostní vánoční besídky za účastí ředitele a jeho dvou pomyslných andělů, složených ze zástupkyně ředitele a hospodářky dětského domova.

S rozdáváním dárků jsme společně s panem ředitelem a anděly začali na 3. RS a pokračovali dále za ostatními dětmi a tetami na všech RS.

Na obývacích pokojích všech skupin jsme postupně obdivovali krásně nazdobené stoly připravené na slavnostní večeři. Byli jsme doslova uneseni šikovnosti a nápaditosti všech, kteří se na výzdobě vánoční tabule podíleli.

Samotné programy připravené hlavně dětmi se pak odehrávaly u rozsvícených vánočních stromečků. Všechny skupiny měly nachystané krátké programy. Děti nás potěšily recitací, tancem, gymnastikou, počítačovou prezentací i vtipnou scénkou ze života. Byli jsme mile potěšeni vysokou úrovní besídek, včetně toho, že děti byly slavnostně oblečené a jejich vystupování bylo kultivované.

Tradičně celý úterní podvečer se nesl v celém dětském domově ve slavnostním duchu, rozechvělém očekávání dárků, těšením se na bramborový salát s řízkem a na dětmi vlastnoručně upečené cukroví.

Děkujeme všem dětem, tetám a jejich hostům za krásný zážitek a za dárky, které si děti pro ředitele a anděly připravily.

Vánoční besídky rodinných skupin v prosinci 2016 Vánoční besídky rodinných skupin v prosinci 2016 Vánoční besídky rodinných skupin v prosinci 2016 Vánoční besídky rodinných skupin v prosinci 2016 Vánoční besídky rodinných skupin v prosinci 2016 Vánoční besídky rodinných skupin v prosinci 2016 Vánoční besídky rodinných skupin v prosinci 2016 Vánoční besídky rodinných skupin v prosinci 2016 Vánoční besídky rodinných skupin v prosinci 2016

Vánoční výstavka prací našich dětí od 5.12. do 19.12.2016

V uvedeném období probíhá v sále našeho dětského domova vánoční výstavka, na jejíž tvorbě se podílely děti se svými tetami na všech rodinných skupinách.

Vánoční výstavka prací našich dětí od 5.12. do 19.12.2016 Vánoční výstavka prací našich dětí od 5.12. do 19.12.2016 Vánoční výstavka prací našich dětí od 5.12. do 19.12.2016 Vánoční výstavka prací našich dětí od 5.12. do 19.12.2016 Vánoční výstavka prací našich dětí od 5.12. do 19.12.2016 Vánoční výstavka prací našich dětí od 5.12. do 19.12.2016 Vánoční výstavka prací našich dětí od 5.12. do 19.12.2016

Návštěva zletilého Lukáše v našem DD

V pondělí v podvečer 17.10.2016 proběhla v našem dětském domově beseda s bývalým dítětem, dnes zletilým 28-letým Lukášem, který vyrůstal od 3 let do své zletilosti v opavském dětském domově. Domov opustil před 8 lety a vydal se na cestu k samostatnosti.

Jeho začátky v reálném životě nebyly vůbec jednoduché. Dostat se na šikmou plochu po opuštění DD není umění, ale umění je dostat se zpátky nahoru, něco dokázat a to se Lukášovi po malých a náročných krocích, plné dřiny, nakonec povedlo.

Dnes bydlí v Praze, v centru města má svůj vlastní kadeřnický salon, kde se setkává denně při své práci, která je mu koníčkem, s významnými lidmi, politiky, herci, zpěváky a moderátory. Ve svém soukromí je také velmi šťastný, má svou novou rodinu, přátele a spolupracuje s nadací Bohatý sirotek, která je charitativní organizací, jejímž úkolem je oslovit širokou veřejnost s možností dostupného vzdělání špičkové úrovně a získané prostředky následně věnovat dětským domovům a dalším potřebným organizacím. Nadace Bohatý sirotek oslovila i opavský dětský domov a společně s Lukášem přiblížila dětem jejich činnost, důležitost vzdělání a zájmové činnosti. Kromě toho tato nadace darovala starším dětem odbornou literaturu a všem dětem pak sladké potěšení. Beseda s Lukášem, skvělým kadeřníkem, byla plná zajímavostí, doporučení pro život a cenných zkušeností, které předal našim současným zletilým a nezletilým dětem. Za vše moc děkujeme.

Návštěva zletilého Lukáše v našem DD Návštěva zletilého Lukáše v našem DD Návštěva zletilého Lukáše v našem DD Návštěva zletilého Lukáše v našem DD

Cyklistický tým MSK věnoval své patronce Anetě H. šeky v hodnotě 60.000 Kč.

Osmičlenný cyklistický tým Moravskoslezského kraje ujel v srpnu napříč republikou 2222 km kilometrů za 74 hodin a 11 minut a podpořil svou patronku, sedmnáctiletou Anetu, která v době konání cyklomaratonu rehabilitovala po těžkém úrazu v Chuchelné.

Smyslem závodu, kterého se tým krajského úřadu účastnil podruhé, bylo ukázat, že nehendikepovaní a hendikepovaní mohou společně tvořit jeden fungující tým, který má šanci obstát i v podmínkách extrémního závodu.

Na setkání s Anetou a vedením DD v Opavě na Krajském úřadě v Ostravě dne 19. září 2016 předal naší Anetě hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novákšek na 40 tisíc korun. Tuto částku pro ni tým "vyjezdil" v rámci benefiční akce na stacionárních kolech v Trojhalí Karolina. Kilometry, které lidé na kolech našlapali, pak Moravskoslezský kraj proměnil v peníze pro Anetu.

Další šek v hodnotě 20 tisíc korun předal Anetě ředitel krajského úřadu Tomáš Kotyza, který byl kapitánem krajského cyklotýmu. Ten mimo jiné řekl: "Náš cyklistický tým se také rozhodl přispět na dobrou věc a složil se, aby mohl Anetě i touto formou poděkovat za její fandění v závodu a také ji podpořit v jejím boji s hendikepem, se kterým se teprve učí žít. Věřím, že ho úspěšně překoná, stejně jako lidé, kteří v závodu jeli," sdělil ředitel krajského úřadu Tomáš Kotyza.

Aneta pak prožila nádherný a motivující zážitkový víkend ve dnech 23. až 25. září s členy cyklotýmu v Doksech u Máchova jezera, kde se setkala také s patrony ostatních týmů.

Cyklistický tým MSK věnoval své patronce Anetě H. šeky v hodnotě 60.000 Kč. Cyklistický tým MSK věnoval své patronce Anetě H. šeky v hodnotě 60.000 Kč. Cyklistický tým MSK věnoval své patronce Anetě H. šeky v hodnotě 60.000 Kč. Cyklistický tým MSK věnoval své patronce Anetě H. šeky v hodnotě 60.000 Kč. Cyklistický tým MSK věnoval své patronce Anetě H. šeky v hodnotě 60.000 Kč. Cyklistický tým MSK věnoval své patronce Anetě H. šeky v hodnotě 60.000 Kč.

Nejvyšší pedagogické vyznamenání:
Medaile MŠMT byla udělena našemu řediteli

V úterý 29. března 2016 u příležitosti Dne učitelů udělila v Praze ve Valdštejnském paláci ministryně školství Mgr. Kateřina Valachová řediteli Dětského domova v Opavě Mgr. Milanu Škrabalovi nejvyšší možné pedagogické vyznamenání a to:

Medaili MŠMT 1. stupně, kterou obdržel za dlouhodobou vynikající pedagogickou činnost.

Toto vyznamenání považuje pan ředitel Škrabal nejen jako krásný výraz ocenění své práce, ale uvědomuje si, že zásluhu na něm mají také jeho spolupracovníci v dětském domově a to na všech úsecích, za což jim moc děkuje.

Pan ředitel tímto velmi děkuje zřizovateli našeho DD, Moravskoslezskému kraji za dlouhodobou výbornou spolupráci a metodickou pomoc při zabezpečování výchovně vzdělávací činnosti v našem zařízení.

Nejvyšší pedagogické vyznamenání: Medaile MŠMT byla udělena našemu řediteli Nejvyšší pedagogické vyznamenání: Medaile MŠMT byla udělena našemu řediteli
Nejvyšší pedagogické vyznamenání: Medaile MŠMT byla udělena našemu řediteli Nejvyšší pedagogické vyznamenání: Medaile MŠMT byla udělena našemu řediteli Nejvyšší pedagogické vyznamenání: Medaile MŠMT byla udělena našemu řediteli