O nás Aktuality Fotogalerie Naše úspěchy Kontakty a dokumenty Časopis Dětský domováček Sponzoři - partneři Dětského domova Zájmově-společenská činnost dětí Rodinné skupiny Moravskoslezský kraj
Dětský domov a Školní jídelna Opava je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje

Dětský domov a Školní jídelna
Rybí trh 14, 746 01 Opava
Ředitel: Mgr. Milan Škrabal

Telefon: 553 777 520
E-mail: detsky-domov<zavinac>dd-opava.cz
E-mail: reditel<zavinac>dd-opava.cz

Č.ú.: 937821/0100 - KB Opava

Veškeré fotografie dětí a zaměstnanců
Dětského domova jsou na tomto webu
umístěny s jejich písemným souhlasem.

Web provozuje ve spolupráci s Dětským
domovem Ondřej Ludvík - www.modry.cz


Úřední deska


Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.

Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.

Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele.


Aktuality

Olympijský festival 2018 v Ostravě

V sobotu 17.2.2018 dvě rodinné skupiny s tetou Libuškou a Terezkou jely navštívit Olympijský park v Ostravě. Počasí nám přálo, nesněžilo ani nefoukal hrozný vítr, jen zima byla veliká.

Když jsme dojeli na místo před Ostravar Arénu, bylo všem jasné, že to bude velkolepá akce. Vouchery, které jsme dostali darem od hejtmana MSK, jsme před vchodem do areálu vyměnili za vstupenky a hurá na akci. Přímo v areálu bylo obrovské množství lidí, proto jsme museli dávat pozor jeden na druhého, ať se neztratíme. Atmosféra byla úžasná a nás okamžitě přepadla touha si vyzkoušet všechny druhy sportu, abychom na chvíli se vžili do pocitů olympijských sportovců. Kluci se projeli dokonce na bobu a to i ve virtuální realitě. To byla panečku jízda! Mezitím ostatní sledovali komentovaný trénink hokejistů z Vítkovic, vyzkoušeli jsme si i taekwondo nebo si nechali namalovat na obličej olympijské kruhy či náš státní symbol - českou vlajku. Nakonec jsme si skoro všichni odnesli zlatou papírovou hokejovou helmu a jeli jsme spokojeni domů.

Tento den byl pro nás velkým zážitkem.

Olympijský festival 2018 v Ostravě Olympijský festival 2018 v Ostravě Olympijský festival 2018 v Ostravě Olympijský festival 2018 v Ostravě

Novoroční poděkování ředitele příznivcům Dětského domova v Opavě

Mgr. Milan Škrabal - ředitel Dětského domova Opava Po roce chci opět za naše děti a za sebe s velkým vděkem a úctou Vám všem poděkovat za štědrost vůči dětem Dětského domova v Opavě. Nesmírně si vážím všech, kteří jste o Vánocích a v průběhu roku 2017 našim dětem udělali nějakým způsobem radost.

Bylo Vás nesmírně hodně, od bezejmenných dárců, kteří otevřeli svá srdce a peněženky, aby děti potěšily při "Stromu splněných přání" v OC Breda, po zástupce různých firem a organizací, po ředitele Krajského úřadu MSK až po další příznivce, kteří naše děti obdarovali.

Přeji všem dárcům a příznivcům našeho dětského domova, aby i jim jejich okolí dělalo často radost, a aby byli ve svém životě maximálně spokojeni.

Mgr. Milan Škrabal, ředitel

Strom splněných přání 2017 - Lidé splnili vánoční přání dětem z Dětského domova v Opavě

V měsíci prosinci uspořádalo Obchodní centrum Breda a Weinstein charitativní akci "Strom splněných přání", kdy zásluhou skvělých lidí se splnilo přání našim dětem, kdy pod stromečkem všichni našli to, co si sami přáli. V samotném obchodním domě stál před Vánocemi krásně nazdobený strom, na kterém byla zavěšena vlastnoručně nakreslená dětská přání. Lidé si pak sami vybrali, komu z dětí jaký dárek koupí.

Samotné děti, ředitel DD a všichni zaměstnanci s velkou úctou nesmírně děkují Obchodnímu centru Breda a Weinstein, které "Strom…" uspořádalo a všem těm úžasným lidem, kteří otevřeli svá srdce a peněženky, aby dětem v našem dětském domově udělali radost.

Všem přejeme, aby měli napořád i oni kolem sebe takové bezvadné lidi, jako jsou oni sami.

Strom splněných přání 2017 Strom splněných přání 2017 Strom splněných přání 2017

Štědrý den 2017 v Dětském domově v Opavě

Letos Štědrý večer v dětském domově prožilo 19 dětí se svými tetami - vychovatelkami. Přípravy probíhaly již od předchozího dne, kdy si děti nazdobily veliký strom v jídelně. Na Štědrý den pak po obědě starší děti společně s tetami přichystaly a nazdobily slavnostní tabuli a v podvečer se všichni slavnostně oblékli. Pak všichni zasedli ke slavnostní večeři, na které se podávala smažená ryba se salátem, ale také kuřecí řízky, spousta ovoce, cukroví a dalších dobrot.

Po večeři se všichni odebrali do slavnostně vyzdobeného sálu, kterému vévodila veliká nazdobená borovice, pod kterou byla spousta krásných dárků. Děti nevěděly, kam se dříve podívat a hlavně ti nejmenší se nemohli dočkat, až se dárečky začnou nadělovat. Následovalo hledání balíčků, rozbalování, radost ze splněných přání. Na závěr příjemného rozjímání si děti s tetami u klavíru zazpívaly koledy a pak se všichni odebrali s hromadou dárků sledovat vánoční pohádky, mlsat cukroví a jiné dobroty.

Z ohlasů dětí jednoznačně vyplynulo, že i když děti trávily svátky v dětském domově, prožily tento nejkrásnější den v roce velmi radostně, šťastně a spokojeně.

Štědrý den 2017 v Dětském domově v Opavě Štědrý den 2017 v Dětském domově v Opavě Štědrý den 2017 v Dětském domově v Opavě Štědrý den 2017 v Dětském domově v Opavě

Vánoční besídky 2017

Ve středu v podvečer 20. prosince proběhly na rodinných skupinách vánoční besídky, na které se za dětmi dostavil Ježíšek se svými anděly (ředitel DD s vedením). V kuchyňce každé rodinné skupiny byl slavnostně prostřený stůl. Děti si předem připravily vlastní bramborový salát a samy si napekly v průběhu prosince vánoční cukroví. V obývacích pokojích pod vánočními stromečky byla pestrá nadílka dárků. Děti byly krásně oblečené, plné očekávání, všude vládla slavnostní kouzelná vánoční atmosféra.

Děti a vychovatelé 2. RS Ježíška a jeho doprovod potěšili mini divadelním představením-pohádkou o Perníkové chaloupce. Na 3. RS předvedli milou básničkou a za doprovodu kytary zazpívaly vánoční písničku, také na 4. RS děti předvedly své pěvecké dovednosti. Děti a tety 5. RS měly rovněž připravený pestrý program, nechyběla recitace, zpěv, ukázky sportovních dovedností dětí. Na 1. RS nás pobavili velice vtipně a moderně pojatou pohádkou o Popelce, dále děti příjemně překvapili prezentací fotografií ze života své rodinné skupiny, kdy na závěr celou Ježíškovskou výpravu doslova dojala citovým dopisem předsedkyně dětské rady, Kamila, ve kterém nechyběly slova lásky a vděku pedagogům DD.

Lze říci, že všechny RS navodily pohodovou vánoční atmosféru, ukázaly, že děti s vychovatelkami umí stát při sobě a dokážou společně něco vytvořit tak, jak to bývá i v běžné rodině.

Na každé rodinné skupině se děti s uvedenou návštěvou vždy loučily předáním dárečků, kdy na si všichni popřáli radostné prožití svátků vánočních a novoročních s přáním, aby rok 2018 byl rokem šťastným, spokojeným, naplněný zdravím, úspěchy a vzájemným porozuměním.

Vánoční besídky 2017 Vánoční besídky 2017 Vánoční besídky 2017 Vánoční besídky 2017 Vánoční besídky 2017 Vánoční besídky 2017 Vánoční besídky 2017 Vánoční besídky 2017

Návštěva ředitele Krajského úřadu MSK v Dětském domově v Opavě

Ve středu 20. prosince 2017 v odpoledních hodinách se náš dětský domov dostal velké cti, kdy nás velmi příjemně překvapil svou návštěvou ředitel KÚ Moravskoslezského kraje v Ostravě Ing. Tomáš Kotyza v doprovodu svých kolegyň, aby v předvánočním adventním čase popřál všem našim dětem a zaměstnancům krásné vánoční svátky a zároveň naše děti potěšil balíčky se sladkostmi.

Toto setkání bylo pro nás všechny naprosto výjimečné, což bylo způsobeno vzácnými hosty, vánoční atmosférou, ale především úžasnou atmosférou, kterou se podařilo velmi rychle všem vytvořit. O bezprostřednost a humor nebyla nouze, což jistě potvrzují i fotografie…

Ještě jednou… Moc, moc děkujeme za dárečky a krásně prožité chvíle!

Návštěva ředitele Krajského úřadu MSK v Dětském domově v Opavě Návštěva ředitele Krajského úřadu MSK v Dětském domově v Opavě Návštěva ředitele Krajského úřadu MSK v Dětském domově v Opavě

Vánoční výlet s nadílkou ve Světě techniky 2017

V sobotu 16. prosince 2017 se 16 dětí zúčastnilo předvánoční akce, konané v ostravském Světě techniky. Děti v doprovodu dvou tet vyjely ráno autobusem do Ostravy a při příchodu do areálu se jich ujali pořadatelé, kteří všechny seznámili s programem dne.

Všechny zúčastněné děti se odebraly do prostor u promítacího sálu, kde je uvítal náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pan Mgr. Stanislav Folwarczny a popřál všem krásné vánoční svátky. Děti pak obdržely vánoční dárky a po zbytek odpoledne měly k dispozici celý areál Světa techniky, kde na ně čekalo promítání filmu, vánoční dílny, kde si mohli vyrobit drobné dárky. Navštívily také laboratoře, kde si vyzkoušely drobné chemické pokusy. Odpoledne se pak děti s tetami vracely zpět do Opavy.

Dětem se výlet líbil, všichni byli spokojeni a shodli se na tom, že ve Světě techniky se vždy dá najít něco nového pro každého z nás.

Vánoční výlet s nadílkou ve Světě techniky 2017
Vánoční výlet s nadílkou ve Světě techniky 2017 Vánoční výlet s nadílkou ve Světě techniky 2017 Vánoční výlet s nadílkou ve Světě techniky 2017 Vánoční výlet s nadílkou ve Světě techniky 2017

Vánoční výstavka prací našich dětí od 8.12. do 19.12.2017

V uvedeném období probíhala v sále našeho dětského domova vánoční výstavka, na jejíž tvorbě se podílely děti se svými tetami na všech rodinných skupinách.

Vánoční výstavka prací našich dětí Vánoční výstavka prací našich dětí Vánoční výstavka prací našich dětí Vánoční výstavka prací našich dětí Vánoční výstavka prací našich dětí Vánoční výstavka prací našich dětí Vánoční výstavka prací našich dětí

Navštívil nás Mikuláš

V úterní podvečer 5. 12. 2017 přišel Mikuláš se svými pomocníky andělem a čertem i do našeho dětského domova. Menší děti se tajemné návštěvy ze začátku trošku bály, protože čert totiž chrastil řetězem. Naštěstí Mikuláš řekl ke každému pár pěkných slov a i ty největší zlobilce bylo za co aspoň trošku pochválit. Anděl děti vzal pod svá křídla, a tak měl čert letos smůlu, bude si muset v pekle pod kotle přikládat sám, od nás si žádné pomocníky neodnesl. Mikuláš předčítal ze své knihy a spolu s andělem odměňoval děti, na oplátku se od dětí dočkal písničky nebo básničky.

Nakonec se všichni s Mikulášem, Andělem a ty nejstatečnější i s čertem rádi vyfotili.

Navštívil nás Mikuláš Navštívil nás Mikuláš Navštívil nás Mikuláš Navštívil nás Mikuláš Navštívil nás Mikuláš Navštívil nás Mikuláš Navštívil nás Mikuláš Navštívil nás Mikuláš

Tvůrčí dílny v Mořkově 2017

V neděli 19.11.2017 ráno jsme vyjeli na plánovanou akci do Mořkova u Nového Jičína v rámci zapojení dětí do různorodých aktivit, zejména v oblasti výtvarného umění a tance.

Jeli jsme menším autobusem, cesta do Nového Jičína trvala přibližně hodinu a děti se nemohly dočkat zábavného odpoledne, které pro ně připravil tým zkušených lektorů pod vedením Dr. Vítězslava Černocha, předsedy Fondu pro opuštěné a handicapované děti a mládež.

Smyslem této akce bylo rozvíjet zábavnou formou tvůrčí aktivity u všech dětí. V průběhu dopoledne nás přišla potěšit a zazpívat nám úžasná a skvělá Heidi, která nás všechny roztancovala. V poledne jsme šli poobědvat do místní restaurace, kde nám připravili výborný oběd. Po obědě přišel klaun, který nás učil tancovat, zpívat a nakonec jsme soutěžili v nejrůznějších disciplínách.

Celá akce měla příjemný a atraktivní nádech a všechny děti si to nesmírně užily. Každé dítě odjíždělo s drobnými dárky, dobrou náladou a s pocitem příjemně stráveného nedělního dne.

Tvůrčí dílny v Mořkově 2017 Tvůrčí dílny v Mořkově 2017 Tvůrčí dílny v Mořkově 2017 Tvůrčí dílny v Mořkově 2017

Poprvé v historii dětského domova si děti užívaly pobytu u moře v Chorvatsku v městečku Novi Vinodolski

V průběhu minulého školního roku jsme si všichni přáli, aby pan ředitel o letních prázdninách pro nás uspořádal pobyt u moře, ke kterému jsme všichni chtěli strašně moc jet. Ze strany pana ředitele to byla velká výzva a motivace k nám, kdo bude mezi těmi šťastnými, kdo pojede k moři. A opravdu se to povedlo, v srpnu jsme odjeli s cestovní kanceláří Valaška a tetami do Chorvatska.

Cesta byla dlouhá, únavná, ale nám to nevadilo, protože jsme se strašně moc těšili k moři, u kterého jsme nikdy nebyli. Po příjezdu do městečka Novi Vinodolski jsme se ubytovali a šli se podívat do okolí. Nejkrásnějším zážitkem pro nás pro všechny byl výlet lodí, který jsme si všichni moc užili. Koupání, výborné jídlo, skvělá zmrzlina, nádherné městečko, nakupování dárečků pro naše blízké, to vše jsme si odvezli z překrásného chorvatského prostředí.

Závěrem bychom všichni rádi co nejvíce poděkovali našemu řediteli a všem z vedení dětského domova, kteří se na uskutečnění pobytu v Chorvatsku podíleli a měli s jeho uspořádáním opravdu hodně práce navíc. Protože něco vymyslet je jedna věc, ale zorganizovat bezproblémový průběh a dotáhnout vše do zdárného konce vyžaduje opravdové nasazení a nadšení pro věc bez ohledu na čas. Na tyto vysněné prázdniny u moře budeme všichni moc rádi vzpomínat.

> Dětský domováček - září 2017 - mimořádné číslo o pobytu v Chorvatsku

Poprvé v historii dětského domova si děti užívaly pobytu u moře v Chorvatsku v městečku Novi Vinodolski Poprvé v historii dětského domova si děti užívaly pobytu u moře v Chorvatsku v městečku Novi Vinodolski Poprvé v historii dětského domova si děti užívaly pobytu u moře v Chorvatsku v městečku Novi Vinodolski Poprvé v historii dětského domova si děti užívaly pobytu u moře v Chorvatsku v městečku Novi Vinodolski Poprvé v historii dětského domova si děti užívaly pobytu u moře v Chorvatsku v městečku Novi Vinodolski Poprvé v historii dětského domova si děti užívaly pobytu u moře v Chorvatsku v městečku Novi Vinodolski

Ředitel dětského domova poskytl regionálnímu tisku obsáhlý rozhovor o životě dětí v Dětském domově v Opavě a o budoucnosti ústavní výchovy.

Uvedený rozhovor ke stažení ve formátu PDF. Mgr. Milan Škrabal - ředitel Dětského domova Opava

Miss princess of the world 2017
Sportovně zábavná charitativní akce pro partnery, miss a dětské domovy

V průběhu jarních prázdnin prožily naše děti z dětského domova zábavné odpoledne v Multifunkční hale Ostrava-Vítkovice, kde bylo připraveno pro děti charitativní zábavné odpoledne. Děti mohly shlédnout exhibici krasobruslení a ukázky skoků s komentářem.

V 1. části programu byly pro děti připraveny hokejové a krasobruslařské hry, zábavné soutěže a volné bruslení dětí. Zajímavá soutěž byla o nejlepšího střelce, která se dětem moc líbila. Během akce děti dostávaly připravené svačinky.

Ve 2. části programu opět pokračovaly zábavné soutěže na ledě, hokejové hry a opět volné bruslení, kde se děti vyřádily a pobavily. Závěr zábavné části byl zpříjemněný rozdáním dárků všem dětem a završením této akce bylo exhibiční hokejové utkání Princess hockey cup 2017.

Miss princess of the world 2017 Miss princess of the world 2017 Miss princess of the world 2017 Miss princess of the world 2017 Miss princess of the world 2017

Nejvyšší pedagogické vyznamenání:
Medaile MŠMT byla udělena našemu řediteli

V úterý 29. března 2016 u příležitosti Dne učitelů udělila v Praze ve Valdštejnském paláci ministryně školství Mgr. Kateřina Valachová řediteli Dětského domova v Opavě Mgr. Milanu Škrabalovi nejvyšší možné pedagogické vyznamenání a to:

Medaili MŠMT 1. stupně, kterou obdržel za dlouhodobou vynikající pedagogickou činnost.

Toto vyznamenání považuje pan ředitel Škrabal nejen jako krásný výraz ocenění své práce, ale uvědomuje si, že zásluhu na něm mají také jeho spolupracovníci v dětském domově a to na všech úsecích, za což jim moc děkuje.

Pan ředitel tímto velmi děkuje zřizovateli našeho DD, Moravskoslezskému kraji za dlouhodobou výbornou spolupráci a metodickou pomoc při zabezpečování výchovně vzdělávací činnosti v našem zařízení.

Nejvyšší pedagogické vyznamenání: Medaile MŠMT byla udělena našemu řediteli Nejvyšší pedagogické vyznamenání: Medaile MŠMT byla udělena našemu řediteli
Nejvyšší pedagogické vyznamenání: Medaile MŠMT byla udělena našemu řediteli Nejvyšší pedagogické vyznamenání: Medaile MŠMT byla udělena našemu řediteli Nejvyšší pedagogické vyznamenání: Medaile MŠMT byla udělena našemu řediteli