Přeskočit na obsah

Poděkování NADACI TEREZY MAXOVÉ DĚTEM

    Zajištění systematické a komplexní psychologické a psychoterapeutické péče je dlouhodobě velmi náročný úkol v podmínkách ústavní výchovy.

    Proto jsme velmi rádi, že letošní rok, přesněji v období od února 2024 do ledna 2025 můžeme díky finanční podpoře Nadace Terezy Maxové dětem  (www.terezamaxovadetem.cz) a zapojení do projektu Comenius v našem dětském domově zahájit pravidelnou a systematickou psychologickou péči u konkrétních dětí.

    Na období jednoho roku jsme díky projektu Comenius pro děti zajistili klinickou psycholožku Mgr. Silvii Quisovou, Ph.D,která s dětmi bude odborně pracovat tak, aby si osvojily techniky zvládání zátěžových situaci a správné kompenzační mechanismy v náročných životních situacích. 

    Nadaci Terezy Maxové dětem patří naše velké díky.

    Skip to content