Přeskočit na obsah

O nás – základní informace o domově

Dětský domov Opava se nachází v historickém centru města, vedle budovy Slezského divadla. Založen byl v říjnu 1959 a jeho počáteční kapacita činila 125 dětí. Budova prošla několika stavebními rekonstrukcemi, takže dnes poskytuje dětem zázemí, které připomíná běžně fungující rodinné prostředí.

Kapacita Dětského domova v Opavě je dle zřizovací listiny 48 dětí, děti žijí v šesti rodinných skupinách.

Snažíme se připravovat děti na další samostatný život a to jak ve školní přípravě, tak i ve specifických činnostech (provoz domácnosti, údržba domácnosti, domácí práce, vaření, společenské chování, zdravý způsob života, rodinná sexuální výchova, atd.). Pro výuku těchto činností a rodinnou výchovu máme velmi dobré předpoklady i možnosti.

Budova prošla stavební rekonstrukcí a i později byla dále modernizována, takže dnes poskytuje dětem velmi příjemné bydlení. Při rekonstrukci byla uplatněna moderní koncepce samostatných a plně vybavených oddělení, přičemž každé oddělení má dokonale vybavenou kuchyňku, sociální zařízení pro chlapce a dívky zvlášť, čtyři až pět ložnic, obývací pokoj a pokoj pro tety.

Domov má i dobré provozní zázemí – moderní technologií vybavenou kuchyň, zcela novou prádelnu, mandlovnu, šicí dílnu, dostatečné sklady a moderní plynovou kotelnu. Pro činnosti odpočinkové, rekreační i zájmové jsou všechny rodinné skupiny dobře vybaveny. Mají televizory, počítače, notebooky, tablety, společenské hry. Máme vlastní knihovnu, víceúčelovou místnost, posilovnu, dvě asfaltové hřiště s možností hrát tenis, volejbal, kopanou.

Dětmi je dále využíván venkovní bazén, prolézačky, houpačky, kuželky a další rekreační zahradní prvky. Na zahradě pěstujeme květiny, ve skleníku sezónní zeleninu. Děti ovládají počítače, mají umožněn každodenní přístup na internet. Kromě těchto činností navštěvují i různé kroužky v domově – výtvarný, plavání, keramický, hudební, pěstitelský, mimo domov v Domě dětí navštěvují několik zájmových útvarů. Součástí zájmové činnosti jsou také vycházky, výlety, zájezdy na hory, cyklistika apod. Řada dětí je aktivní ve sportovních oddílech města Opavy.

Skip to content