Přeskočit na obsah

Vánoční besídky na RS 2023

    Tak jako každý rok, tak i letos, jsme ve středu 20. prosince zakončili kalendářní rok 2023 tradičními vánočními besídkami na jednotlivých rodinných skupinách. Vánoční besídky jsou jak pro vedení DD, vychovatele i samotné děti neobyčejnou událostí, dobou k bilancování a k novým nadcházejícím plánům. Děti si při vánoční besídce připomněly nejznámější zvyky a tradice, předvedly připravený krátký program s koledami, písničkami i básničkami. Paní ředitelka některým dětem jako každoročně rozdala vánoční poukázky a vyzdvihla děti, které jsou příkladem pro ostatní. Vedle voňavého cukroví, vánočních vůní, krájení jablíčka, nemohl chybět i řízek s bramborovým salátem. Dárečky pak byly třešničkou na dortu, které naše děti obdržely od OC Silesia Opava ze Stromu splněných přání, které vykouzlily a rozzářily úsměvy všem našim dětem. Vlídná a kouzelná atmosféra se nesla celým dětským domovem, kdy mimo jiné přišel na milé pozvání dětí a vychovatelů bývalý pan ředitel Mgr. Milan Škrabal, kde společně s ním si povídali a rozjímali u vánočně ozdobeného stromečku.

    Tímto bychom ze srdce, s úctou a pokorou chtěli poděkovat Všem našim sponzorům, hodným lidičkám, zaměstnancům DD, ať ten nový nadcházející rok 2024 je nadějí pro všechny naše děti.

    Skip to content