Přeskočit na obsah

Přednáška pro dospívající realizovaná Slezskou univerzitou v Opavě 2023

    Ve čtvrtek 11.5. proběhla edukace na téma prevence HIV/AIDS a jiných sexuálně přenosných onemocnění ve společenském sále našeho DD. Vedoucím edukačního programu byla Mgr. Petra Šimánková, která se svou kolegyní a dvěma studentkami této univerzity předávala starším dětem informace o pohlavních chorobách. Děti během besedy nejen vzorně naslouchaly, ale také se aktivně do témat zapojovaly. U dětí bylo zřejmé, že téma je pro ně přínosné a zajímavé, a také že si uvědomují důležitost těchto informací nejen pro ochranu sebe sama, ale i svého okolí.  

    Děkujeme všem přednášejícím za velmi poutavou přednášku.

    Děti z RS

    Skip to content