o nás aktuality fotogalerie naše úspěchy časopis Domováček Ochrana osobních údajů kontakty a dokumenty sponzoři - partneři DD zájmově-společenská činnost dětí rodinné skupiny Moravskoslezský kraj
Dětský domov a Ckolní jídelna Opava je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje

Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14, příspěvková organizace
Rybí trh 171/14, 746 01 Opava
Ředitel: Mgr. Milan Škrabal

Telefon: 553 777 520
E-mail: detsky-domov<zavinac>dd-opava.cz
E-mail: reditel<zavinac>dd-opava.cz

Č.ú.: 937821/0100 - KB Opava

Ochrana osobních údajů

Úřední deska


Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.

Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.

Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele.

Veškeré fotografie dětí a zaměstnanců
Dětského domova v Opavě jsou na tomto webu
umístěny s jejich písemným souhlasem.

Web provozuje ve spolupráci s Dětským
domovem v Opavě Ondřej Ludvík - www.modry.cz


Poděkování ředitele příznivcům
Dětského domova v Opavě

Mgr. Milan Škrabal - ředitel Dětského domova Opava Vážení příznivci našeho našeho dětského domova,

rok 2020 byl pro celou naši společnost velmi složitý a náročný po všech stránkách, kdy epidemie COVID-19 nás všechny podstatně omezila v jakékoliv činnosti.

O to více si nesmírně vážím všech, kteří jste o Vánocích a v průběhu roku 2020 našim dětem udělali radost tím, že jste jen tak, od srdce, je obdarovali a to různorodým způsobem.
Bylo Vás nesmírně hodně, od bezejmenných dárců, po zástupce různých firem a organizací. Děkuji Mudr. R. Hýžové, J. Otáhalovi, R. Dokoupilovi - firma DIMEX, L.Trubák, našemu bývalému svěřenci Lukáši Vlačuhovi, J. Štěrbovi - Opavané z.s., ZŠ Vrchní a jeho řediteli R. Podzemnému, firmě ALTEPRO solutions - M. Vítek, firmě no.arch J. Nohál, firmě Moravec kvalitní ponožky s.r.o., ZŠ Bolatice a jeho řediteli D. Neuvaldovi.

S hlubokou úctou děkuji také našemu zřizovateli - Moravskoslezskému kraji, konkrétně hejtmanovi - profesoru I. Vondrákovi, jeho náměstkovi S. Folwarcznému, vedoucímu odboru školství L. Lenčovi a všem vedoucím oddělení a řadovým pracovníkům. Všichni jste nám byli velkou oporou při zvládání mimořádné epidemiologické situace.

Přeji všem dárcům a příznivcům našeho dětského domova, aby i jim jejich okolí dělalo radost, a aby byli ve svém životě v maximální míře šťastni a spokojeni.

Mgr. Milan Škrabal, ředitel

Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14, příspěvková organizace
Rybí trh 171/14, 746 01 Opava

Ochrana osobních údajů