Přeskočit na obsah

Rozloučení pana ředitele Mgr. Milana Škrabala s dětským domovem

  Vážení příznivci našeho dětského domova,

  po 31 letech působení v ústavní výchově v Dětském domově v Opavě a 15 letém ředitelování nastala u mě chvíle, kdy k 31.7. odcházím do penze. Novou ředitelkou dětského domova jmenovala Rada MSK od 1.8. Mgr. Danu Grunerovou.

  Vážení, dovoluji si tímto se touto formou s Vámi rozloučit, kdy chci upřímně poděkovat všem, kteří jste našim dětem a našemu zařízení byli dlouhodobě nakloněni a různými formami jste nám pomáhali, čehož si velmi vážím. Jsem velmi rád, že jsem mohl mnohé z Vás osobně poznat, protože mě to lidsky obohacovalo.

  S hlubokou úctou děkuji všem zaměstnancům Dětského domova v Opavě za velmi dobrou vzájemnou spolupráci, děkuji zřizovateli našeho zařízení, Moravskoslezskému kraji, vedoucím pracovníkům odboru školství a jeho metodickým pracovníkům, kdy se před Vámi všemi s hlubokou úctou skláním, byli jste všichni skvělí!

  Přeji všem pevné zdraví, osobní pohodu, spokojenost v pracovním a osobním životě.

  S hlubokou úctou

  Mgr. Milan Škrabal, ředitel

  Skip to content