Přeskočit na obsah

Poděkování

  Vážení příznivci a sponzoři,

  s vděčností Vám chci i letos poděkovat za Vaši celoroční péči o naše děti, za finanční a materiální štědrost vůči dětem Dětského domova v Opavě. Nesmírně si vážím Vás všech, kteří jste nejen o Vánocích, i ale v průběhu roku 2022 naše děti jakýmkoliv způsobem obdarovali a pomáhali nám při výchovně vzdělávací činnosti.

  Upřímné poděkování za sebe, za děti a zaměstnance přináleží našemu zřizovateli, Moravskoslezskému kraji za jeho vynikající pravidelnou péči o děti, které žijí v našem zařízení. Dále poděkování patří také dárcům, které níže uvádím v souhrnu, ale také všem bezejmenným příznivcům DD, kteří v průběhu roku 2022 byli k našemu dětskému domovu vstřícní a přející.

  Vážení, s obrovskou poctou Vám za naše děti nesmírně děkuji a přeji, aby rok 2023 byl pro každého z Vás rokem plného osobní pohody a zdraví, které je skutečně tím nejcennějším, rokem plným lásky a porozumění, které nás dokáže motivovat k úspěšnému prožití svého života.

  Mgr. Dana Grunerová – ředitelka Dětského domova v Opavě

  Seznam dárců a sponzorů, kteří obdarovali Dětský domov Opava v roce 2022:

  Finanční dary:
  ZEUS NO L1M1T, s. r. o., Praha – Lukáš Vlačuha
  Nadace Albert
  DIMEX Ostrava, p. Dokoupil
  Ing. Jiří Hendrych, Opava

  Věcné dary pro DD:
  Nadační fond – Děti a vzdělávání Opava
  FS IMPORT Opava

  Věcné dary pro děti v podobě sladkostí, sportovních a dentálních potřeb, hraček apod.:
  Mudr. Romana Hýžová
  Manželé Kurcovi
  Firma – MARLENKA
  Stavební společnost Praha
  Kateřina Kudělásková
  Anonymní dárci

  Skip to content