o nás aktuality fotogalerie naše úspěchy časopis Domováček Ochrana osobních údajů kontakty a dokumenty sponzoři - partneři DD zájmově-společenská činnost dětí rodinné skupiny Moravskoslezský kraj
Dětský domov a Ckolní jídelna Opava je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje

Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14, příspěvková organizace
Rybí trh 171/14, 746 01 Opava
Ředitel: Mgr. Milan Škrabal

Telefon: 553 777 520
E-mail: detsky-domov<zavinac>dd-opava.cz
E-mail: reditel<zavinac>dd-opava.cz

Č.ú.: 937821/0100 - KB Opava

Ochrana osobních údajů

Úřední deska


Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.

Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.

Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele.

Veškeré fotografie dětí a zaměstnanců
Dětského domova v Opavě jsou na tomto webu
umístěny s jejich písemným souhlasem.

Web provozuje ve spolupráci s Dětským
domovem v Opavě Ondřej Ludvík - www.modry.cz


O nás - základní informace o domově

Dětský domov Opava Dětský domov Opava se nachází v historickém centru města, vedle budovy Slezského divadla. Založen byl v říjnu 1959 a jeho počáteční kapacita činila 125 dětí. Budova prošla několika stavebními rekonstrukcemi, takže dnes poskytuje dětem zázemí, které připomíná běžně fungující rodinné prostředí.

Kapacita Dětského domova v Opavě je dle zřizovací listiny 48 dětí, děti žijí v šesti rodinných skupinách.

Snažíme se připravovat děti na další samostatný život a to jak ve školní přípravě, tak i ve specifických činnostech (provoz domácnosti, údržba domácnosti, domácí práce, vaření, společenské chování, zdravý způsob života, rodinná sexuální výchova, atd.). Pro výuku těchto činností a rodinnou výchovu máme velmi dobré předpoklady i možnosti.

Budova prošla stavební rekonstrukcí a i později byla dále modernizována, takže dnes poskytuje dětem velmi příjemné bydlení. Při rekonstrukci byla uplatněna moderní koncepce samostatných a plně vybavených oddělení, přičemž každé oddělení má dokonale vybavenou kuchyňku se studovnou, sociální zařízení pro chlapce a dívky zvlášť, čtyři až pět ložnic, obývací pokoj a pokoj pro tety.

Dětský domov Opava Domov má i dobré provozní zázemí – moderní technologií vybavenou kuchyň, zcela novou prádelnu, mandlovnu, šicí dílny, dostatečné sklady a moderní plynovou kotelnu. Pro činnosti odpočinkové, rekreační i zájmové jsou všechny rodinné skupiny dobře vybaveny. Mají barevné televizory, videopřehrávače, magnetofony, videohry, počítače, společenské hry. Máme vlastní bohatě zásobenou knihovnu, vlastní tělocvičnu, dvě asfaltové hřiště s možností hrát tenis, volejbal, streetball, kopanou.

Dětmi je dále využíván venkovní bazén, prolézačky, houpačky, kuželky a další rekreační zahradní prvky. Na zahradě ve skleníku a na záhonech pěstujeme zeleninu a květiny. Děti ovládají počítače, mají přístup na internet, přes internet si dopisují s dalšími dětmi z celé republiky. Kromě těchto činností navštěvují i různé kroužky v domově – výtvarný, plavání, keramický, hudební, pěstitelský, mimo domov v Domě dětí navštěvují několik zájmových útvarů. Součástí zájmové činnosti jsou také vycházky, výlety, zájezdy na hory, cyklistika apod. Řada dětí je aktivní ve sportovních oddílech města Opavy.

Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14, příspěvková organizace
Rybí trh 171/14, 746 01 Opava

Ochrana osobních údajů