o nás aktuality fotogalerie naše úspěchy časopis Domováček Ochrana osobních údajů kontakty a dokumenty sponzoři - partneři DD zájmově-společenská činnost dětí rodinné skupiny Moravskoslezský kraj
Dětský domov a Ckolní jídelna Opava je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje

Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14, příspěvková organizace
Rybí trh 171/14, 746 01 Opava
Ředitel: Mgr. Milan Škrabal

Telefon: 553 777 520
E-mail: detsky-domov<zavinac>dd-opava.cz
E-mail: reditel<zavinac>dd-opava.cz

Č.ú.: 937821/0100 - KB Opava

Ochrana osobních údajů

Úřední deska


Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.

Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.

Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele.

Veškeré fotografie dětí a zaměstnanců
Dětského domova v Opavě jsou na tomto webu
umístěny s jejich písemným souhlasem.

Web provozuje ve spolupráci s Dětským
domovem v Opavě Ondřej Ludvík - www.modry.cz


Dokumenty ke stažení

Rozhovor ředitele dětského domova v regionálním tisku
o životě dětí v Dětském domově v Opavě a o budoucnosti ústavní výchovy.


Výroční zpráva ředitele Dětského domova za školní rok 2019/2020
Výroční zpráva ředitele Dětského domova za školní rok 2018/2019
Výroční zpráva ředitele Dětského domova za školní rok 2017/2018
Organizační schéma Dětského domova platné od 1.2.2021
Novelizovaný zákon o ústavní výchově č. 333/2012 Sb.
Zákon o ústavní výchově č. 383/2005 Sb.
Zákon o ústavní výchově č. 109/2002 Sb.
Školní vzdělávácí program od 1.2.2021
Vnitřní řád Dětského domova platný od 1.2.2021
Termíny prázdnin ve školním roce 2020/2021
Žádost o povolení pobytu dítěte

Kontakty

Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14, příspěvková organizace
Rybí trh 171/14, 746 01 Opava

IČ: 478 11 919
ID datové schránky: 8n3hmdu

Telefon: 553 777 520 (v pracovní dny 6.00 - 15.30)
Mobil: 739 075 457 (v pracovní dny 15.30 - 6.00, víkendy, svátky)
Fax: 553 777 530

E-mail: detsky-domov<zavinac>dd-opava.cz, internet: www.dd-opava.cz

Elektronická podatelna zpracovává oznámení, která došla na elektronickou adresu dětského domova nebo do datové schránky.
E-mail: ddop@po-msk.cz
Datové soubory jsou přijímány ve formátech DOC, DOCX, GIF, JPEG, JPG, PDF, RTF, TIF, TIFF, XML, XMLX, ZFO.
Maximální velikost přijaté e-mailové zprávy elektronickou podatelnou je 20 MB. Datové soubory větší velikosti je nutné zaslat na datovém nosiči, případně jej doručit osobně.


Ředitel: Mgr. Milan Škrabal
E-mail: reditel<zavinac>dd-opava.cz, telefon: 553 777 521

Zástupce ředitele: Mgr. Dana Grunerová
E-mail: vychova<zavinac>dd-opava.cz, telefon: 553 777 522

Hospodářka: Hana Vítková
E-mail: ekonomka<zavinac>dd-opava.cz, telefon: 553 777 523

Speciální pedagog: Mgr. Dana Grunerová
E-mail: spec.ped<zavinac>dd-opava.cz, telefon: 553 777 537

Vedoucí vychovatelka: Mgr. Olga Škrabalová
E-mail: metodik<zavinac>dd-opava.cz, telefon: 553 777 537

Metodik prevence: Mgr. Olga Škrabalová
E-mail: metodik<zavinac>dd-opava.cz, telefon: 553 777 537

Sociální pracovnice: Mgr. Zuzana Neuvaldová
E-mail: socialni@dd-opava.cz, telefon: 553 777 520


Ve všední den v době od 15.00 do 20.00
a o víkendu od 8.00 do 20.00 lze volat na tyto pevné linky a mobilní čísla:

1. rodinná skupina - 553 777 531, 734 186 760
2. rodinná skupina - 553 777 532, 731 642 974
3. rodinná skupina - 553 777 533, 731 642 973
4. rodinná skupina - 553 777 534, 734 186 761
5. rodinná skupina - 553 777 535, 733 165 059
6. rodinná skupina - 553 777 536, 731 694 654


Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14, příspěvková organizace
Rybí trh 171/14, 746 01 Opava

Ochrana osobních údajů