o nás aktuality fotogalerie naše úspěchy časopis Domováček GDPR kontakty a dokumenty sponzoři - partneři DD zájmově-společenská činnost dětí rodinné skupiny Moravskoslezský kraj
Dětský domov a Ckolní jídelna Opava je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje

Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14, příspěvková organizace
Rybí trh 171/14, 746 01 Opava
Ředitel: Mgr. Milan Škrabal

Telefon: 553 777 520
E-mail: detsky-domov<zavinac>dd-opava.cz
E-mail: reditel<zavinac>dd-opava.cz

Č.ú.: 937821/0100 - KB Opava

GDPR - Odkaz v menu - Informace o zpracování osobních údajů

Úřední deska


Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.

Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.

Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele.

Veškeré fotografie dětí a zaměstnanců
Dětského domova v Opavě jsou na tomto webu
umístěny s jejich písemným souhlasem.

Web provozuje ve spolupráci s Dětským
domovem v Opavě Ondřej Ludvík - www.modry.cz


Zájmově-společenská činnost dětí

Návštěva na Hlásce 2019

Měli jsme jedinečnou příležitost zúčastnit se milé návštěvy na Hlásce v Opavě pod milým přivítáním 1. náměstkyně primátora paní Bc. Hany Brňákové a tajemníka opavského magistrátu pana JUDr. Tomáše Elise, který nás provedl výstavou Troppau, která je k vidění v půdním prostoru radniční věže Hlásky. Expozice představuje sbírku předmětů spjatých s opavskou historií. Bylo to nesmírně zajímavé, protože 18 let sbírá tajemník opavského magistrátu Tomáš Elis pro Opavu artefakty, které bezprostředně souvisejí s její minulostí. Obrazy, mapy, předměty denní potřeby i věci spjaté s provozem místních firem a živnostníků. Podařilo se tak nashromáždit sbírku o bezmála třech stech položkách. Poté jsme vystoupili až do samotné městské věže Hlásky, kde byl krásný výhled na celou naši krásnou Opavu z ptačí perspektivy. V závěru měly děti možnost diskutovat s paní náměstkyní o tématech, která je zajímala. Celá návštěva s prohlídkou Hlásky se nesla v přátelském a zároveň vzdělanostním duchu, kdy na konci děti obdržely od paní náměstkyně dárečky, které velmi potěšily.

Děkujeme za příjemně strávené odpoledne v srdečné a přátelské atmosféře.

Návštěva na Hlásce 2019

Poděkování Ing. Anně Vaverové

Děkujeme Ing. Anně Vaverové za vstřícný krok při podpoře našich dětí ve vzdělávání a dar v podobě krásně ilustrovaných knih, ve kterých se mohou děti zdokonalovat v anglickém jazyce.

Poděkování Ing. Anně Vaverové

Dětský den 1.6.2019 v DD Opava

Každoročně slavíme u nás v dětském domově Den dětí. Letos tomu nebylo jinak, a proto jsme se sešli v opravdu hojném počtu na našem dvoře, který byl krásně nazdobený. Tety a strejda si pro nás připravili zábavné odpoledne plné her, soutěží, sladkostí, nanuků, překážkovou dráhu na kole a velkým překvapením byl pro nás strejda Mirek - údržbář, který nás přijel navštívit a přivezl všem bonbóny. Během celého odpoledne hrála hudba, někteří i tančili, s grilováním špekáčků nám pomáhala teta Libuška a Barča, strejdové František s Mirkem sestrojili sportovní překážku a teta Terezka rozdávala za všechny atrakce odměny. Ty byly skvělé stejně tak, jako celé odpoledne.

Moc děkujeme všem, kteří nám připravili radostný dětský den.

Děti všech RS

Dětský den 1.6.2019 v DD Opava Dětský den 1.6.2019 v DD Opava Dětský den 1.6.2019 v DD Opava Dětský den 1.6.2019 v DD Opava Dětský den 1.6.2019 v DD Opava Dětský den 1.6.2019 v DD Opava Dětský den 1.6.2019 v DD Opava Dětský den 1.6.2019 v DD Opava

Čtvrtfinálové utkání v basketbalu 2019

Pro naše děti jsme obdrželi od Basketbalového klubu Opava volné vstupenky na čtvrtfinálové utkání s Děčínem. Byli jsme svědky litého sportovního boje, ve kterém zvítězilo domácí mužstvo rozdílem deseti bodů 84:74.

Zápas jsme si bezvadně užili, atmosféra byla skvělá!

V rozhodujícím sedmém utkání čtvrtfinálové série zvítězil na domácí palubovce Děčín, který tak postoupil do semifinále nejvyšší basketbalové ligy.

Čtvrtfinálové utkání v basketbalu 2019 Čtvrtfinálové utkání v basketbalu 2019 Čtvrtfinálové utkání v basketbalu 2019 Čtvrtfinálové utkání v basketbalu 2019 Čtvrtfinálové utkání v basketbalu 2019

Velikonoční výstavka 2019

V těchto dnech probíhá v našem dětském domově tradiční velikonoční výstavka prací našich dětí a zaměstnanců, viz níže uvedené ukázky.

Vedení domova děkuje všem dětem a pedagogům za příjemné a optimistické připomenutí začínajících svátků jara.

Velikonoční výstavka 2019 Velikonoční výstavka 2019 Velikonoční výstavka 2019 Velikonoční výstavka 2019 Velikonoční výstavka 2019 Velikonoční výstavka 2019 Velikonoční výstavka 2019 Velikonoční výstavka 2019

Nejmilejší koncert

Federace Dětských domovů ČR pořádá každoročně přehlídku zájmové umělecké činnosti "Nejmilejší koncert".

Regionální kolo Nejmilejšího koncertu 2019 se tento rok konalo v Havířově. Děti v něm usilovaly o prestižní postup do finále prostřednictvím každoročně hodnotnějších vystoupení v oborech hudebním, tanečním, muzikálovém a literárně dramatickém. Ve prospěch zmíněné kvality hovoří také fakt, že mezi vystupujícími jsou také děti mimořádně nadané.

Naše Vaneska K., poslední vítězka regionálního kola v Melči v roce 2017, samozřejmě chybět nemohla…! Předvedla své nové taneční vystoupení "Poslední Mohykánka", které nacvičovala již od října tradičně společně se svou tetou Olinkou - bývalou baletkou, která Vanesku dlouhá léta odborně vede. A jak Vaneska letos dopadla…? Opět nám udělala velkou radost, když se ve velmi silné konkurenci umístila na krásném 2. místě a navíc dle rozhodnutí poroty s přímým postupem do celostátního kola Nejmilejšího koncertu, který se bude konat v Ustí nad Labem.

Slečno, Vanesko, moooooooc Ti všichni blahopřejeme a přejme spoustu krásných dalších umístění. Jsi úžasný BOREC!

A pan ředitel se před Tebou s úctou sklání…

Nejmilejší koncert Nejmilejší koncert Nejmilejší koncert

Návštěva ZOO pro děti z dětských domovů 2019

V sobotu 12. ledna 2019 se konala povánoční akce pořádaná Moravskoslezským krajem pod záštitou náměstka hejtmana kraje Mgr. Stanislava Folwarczného.

Pro děti z dětských domovů byl připraven velice bohatý program, který byl zahájen přednáškou ve výukové třídě, kde se děti měly možnost seznámit s nejrůznějšími tématy z oblasti zoologie a ochrany zvířat. Po zajímavé přednášce jsme navštívili několik pavilonů s profesionální komentovanou prohlídkou. Zajímavý pavilon "Noční Tanganika" byl pro děti poutavým překvapením, protože spatřily africké druhy zvířat s noční aktivitou. Další pavilon "Evoluce" poodhalil našim dětem život v západní Africe, který se stal domovem pro několik desítek zvířat. Celá expozice je doplněna informačními panely a cedulkami.Vrcholem celé této sobotní akce bylo krmení šimpanzů, které bylo pro děti velmi jedinečnou a nevídanou příležitostí. Poslední pavilon "Slonů", který jsme navštívili, nabízel pohled na slůně, které zrovna očekávalo svou denní dávku krmení. Po skončení dostaly děti na cestu svačinku s ovocem, dobrotami a sportovní tašku s volejbalovými míči. Dětem se celá akce moc líbila a odjížděly s pocitem krásně stráveného dne.

Bylo pozoruhodné a zvláštní spatřit zoologickou zahradu v zimním období a podívat se na ni z jiného úhlu pohledu.

Děkujeme…

Návštěva ZOO pro děti z dětských domovů 2019 Návštěva ZOO pro děti z dětských domovů 2019

Štědrý večer v našem dětském domově 2018

Štědrý večer v našem dětském domově 2018 Štědrý večer v našem dětském domově 2018 Štědrý večer v našem dětském domově 2018 Štědrý večer v našem dětském domově 2018 Štědrý večer v našem dětském domově 2018 Štědrý večer v našem dětském domově 2018

Vánoční besídky rodinných skupin v prosinci 2018

Na středu 19. prosince připadl den, kdy v podvečer proběhly na všech rodinných skupinách dlouho očekávané a pečlivě připravované vánoční besídky.

Svátečně oblečené děti, prostřené stoly s lákavými pochutinami a vlastnoručně pečeným cukrovím, ovocem a vůní aromatických svíček, tak vytvořily úžasnou idylku Vánoc. Radostné a zároveň napjaté očekávání u zářícího stromečku jsou vyvrcholením shonu všech, dětí i vychovatelů, kteří připravují pro naše děti nejkrásnější vánoční atmosféru, kterou mnozí z nich před příchodem do DD neznaly. Vánoční skupinové besídky se pravidelně odehrávají v týdnu před svátky, neboť v den prázdnin část dětí odjíždí ke své rodině, a tak už by společně neoslavily Vánoce na dané rodinné skupině. To ale neznamená, že se na Štědrý den Ježíšek neslaví. Slaví ho společně všechny děti, které zůstávají v domově, přičemž letos na Vánoce v domově zůstalo 19 dětí.

Součástí vánočních besídek na rodinných skupinách byla "Ježíšovská" návštěva složená z ředitele DD, zástupkyně ředitele a sociální pracovnice. Po zdařilém programu následoval vánoční proslov pana ředitele, který dětem sdělil nejen informace o sponzorských dárcích a vánočních překvapeních, ale také děti a vychovatele pochválil za bohatou slavnostní tabuli k Štědrému dni, na kterých se všichni podíleli.

"Ježíšek" z rukou ředitele pak navíc rozdal několika dětem, které si to nejvíce zasloužily, vánoční poukázky. Děti a pedagogové z každé rodinné skupiny se s návštěvou vždy loučily vzájemným předáním drobných dárků, zpíváním koled a přáním do nového roku.

Co říci závěrem? Opravdu krásné a kouzelné Vánoce.

Vánoční besídky rodinných skupin v prosinci 2018 Vánoční besídky rodinných skupin v prosinci 2018 Vánoční besídky rodinných skupin v prosinci 2018 Vánoční besídky rodinných skupin v prosinci 2018 Vánoční besídky rodinných skupin v prosinci 2018 Vánoční besídky rodinných skupin v prosinci 2018

Strom splněných přání 2018

Tak se nazývá projekt opavského obchodního centra Breda&Weinsten, který již druhým rokem potěšil děti z vybraného dětského domova, tentokráte z Dětského domova Opava. Nakonec se podařilo nashromáždit dárečky pro všechny děti, které zde aktuálně jsou.

"V dětském domově máme dva Ježíšky. Jeden je těsně před vánočními svátky. Máme tady šest rodinných skupin, každá se na to vždy připravuje s vychovateli sama. Napečou si cukroví, udělají bramborový salát, vše je krásně nazdobeno. A po té už přichází samotný Ježíšek, na kterého se všichni těší. Aby však fungovala zpětná vazba, dostanou od nás děti dárečky, ale i my něco chceme. Takže nám připraví svůj vlastní program. Někteří to opravdu prožívají, je to oduševnělé, všichni se hezky obléknou", popisuje ředitel Dětského domova Opava, Milan Škrabal. On sám se pak také do podoby Ježíška převtělí. "Jakmile jsou všechny dárečky rozdány, Ježíšek začne hledat po kapsách. Vyberu si děti, které si podle mě zaslouží i jakýsi ředitelský dárek a něco jim dám. Líbí se mi, že v některých skupinkách děti dopředu tipují jako na sportku, koho asi vyberu. Odměňuji i děti, které na sobě pracují, které by na to třeba jinak nedosáhly, ale protože překonaly samy sebe, svůj stín, zaslouží si to. Dárky samozřejmě dostanou jinak všichni, ale někdo zkrátka ještě něco extra, takovou medaili", pokračuje.

Štědrý večer bude letos trávit v domově asi pětadvacet dětí. "V sále budou mít vlastní štědrovečerní večeři, na které se budou trochu podílet, pomohou kuchařkám. Bude stromeček, další dárky. A že zde zůstane těch pětadvacet dětí, dokazuje, že dětské domovy jsou potřeba. Pěstouni si často děti vezmou, klape to, všichni jsou spokojení, pak ale rodičům začne vadit, že to dítě není úplně podle jejich představ a vrátí jej. Pak tu ale máme i děti, které měly možnost k pěstounům jít, ale nechtěly, protože řekly, že je tady jejich domov, to mě moc potěšilo. Jsme tady všichni tým a to je důležité," dodal Milan Škrabal. (záznam z Opavského deníku)

Strom splněných přání 2018 Strom splněných přání 2018 Strom splněných přání 2018

Vánoční výstavka prací našich dětí od 11. 12. do 20. 12. 2018

V uvedeném období probíhala v sále našeho dětského domova vánoční výstavka, na jejíž tvorbě se podílely děti se svými tetami na všech rodinných skupinách.

Vánoční výstavka prací našich dětí od 11. 12. do 20. 12. 2018 Vánoční výstavka prací našich dětí od 11. 12. do 20. 12. 2018 Vánoční výstavka prací našich dětí od 11. 12. do 20. 12. 2018 Vánoční výstavka prací našich dětí od 11. 12. do 20. 12. 2018 Vánoční výstavka prací našich dětí od 11. 12. do 20. 12. 2018 Vánoční výstavka prací našich dětí od 11. 12. do 20. 12. 2018 Vánoční výstavka prací našich dětí od 11. 12. do 20. 12. 2018

Exkluzivní sponzorské setkání s režisérem a spisovatelem Patrikem Hartlem v Praze 2018

V sobotu 10. listopadu jsme se na pozvání spisovatele a režiséra Patrika Hartla zúčastnili v Divadle Dva v Praze besedy spojené s autogramiádou u příležitosti vydání jeho nového románu "Nejlepší víkend".

Zároveň Patrik povídal o své práci, knihách, divadelních komediích, zálibách, radostech, rodině, hercích a vůbec o životě. Humornou a vtipnou formou odpovídal na otázky publika a podepisoval knížky všem, kteří si to přáli.

Samotná beseda v překrásném divadle byla charitativní, kdy Patrik Hartl celý svůj honorář a výtěžek ze vstupného v částce 200.000 Kč věnoval dětem našeho dětského domova. Děti si budou moci zpříjemnit letošní Vánoce a v létě roku 2019 se mohou těšit na rekreaci u moře v Chorvatsku.

I my jsme chtěli malinko přispět ke krásné, smysluplné atmosféře, a proto jako malé poděkování Patrikovi Hartlovi vystoupila v divadle naše Vaneska, která svým tanečním vystoupením potěšila nejen Patrika, ale i publikum, kdy za předvedené taneční vystoupení sklidila obrovský aplaus!

Bylo to nesmírně krásné a pohádkové sobotní dopoledne, kdy při spontánním setkání jsme mohli poznat skvělého člověka, kterému není lhostejný osud toho druhého .

Patriku, nesmírně si Vás vážíme, přejeme Vám mnoho dalších, krásných románů a kolem sebe spoustu skvělých lidí, jako jste Vy sám!

Děti a zaměstnanci Dětského domova v Opavě na Rybím trhu


Exkluzivní sponzorské setkání s režisérem a spisovatelem Patrikem Hartlem v Praze 2018 Exkluzivní sponzorské setkání s režisérem a spisovatelem Patrikem Hartlem v Praze 2018 Exkluzivní sponzorské setkání s režisérem a spisovatelem Patrikem Hartlem v Praze 2018 Exkluzivní sponzorské setkání s režisérem a spisovatelem Patrikem Hartlem v Praze 2018

Tvořivé dílny v Mořkově 2018

V sobotu 10.11.2018 jsme s dětmi již tradičně navštívili Tvořivé dílny v Mořkově u Nového Jičína organizované Dr. Černochem - předsedou Fondu pro opuštěné a handicapované děti a mládež. Tentokrát nás čekaly bohatě nachystané stoly plné výborných chlebíčků, sladkého pečiva, velmi zajímavý a naučný program s výbornou atmosférou, která se nesla celým dnem.

Setkaly se zde dětí z dětských domovů, handicapované děti, ale také jejich tety, strejdové a průvodci. S dětmi jsme se během dne naučili točit lasem, vytvořit zvířátka a tvary z nafouknutých balónků, malovat na kamínky či tančit Zumbu. Po naprosto výborném obědě a osvěžujícím nanuku jsme hráli tombolu a zúčastnili se v soutěžích, které byly opravdu skvostně oceněny. Hádat různé věci a pohádky z hudebních ukázek bylo pro některé náročné, jiní v tomto oboru excelovali. Byl to skutečně krásný sobotní den naplněný dětským smíchem, radostí a vzájemného porozumění.

Moc děkujeme organizátorům, zejména Dr. Vítězslavu Černochovi, za krásnou a tradiční akci, ze které naše děti přijíždějí vždy s úsměvem na rtech.

Teta Terezka z 1.RS

Tvořivé dílny v Mořkově 2018 Tvořivé dílny v Mořkově 2018 Tvořivé dílny v Mořkově 2018 Tvořivé dílny v Mořkově 2018 Tvořivé dílny v Mořkově 2018

Den otevřených dveří Krajského úřadu MSK v Ostravě 2018

V neděli 28. října Krajský úřad Moravskoslezského kraje v Ostravě pořádal "Den otevřených dveří" u příležitosti 100. výročí založení samostatného Československa. A my jsme měli jedinečnou příležitost být u toho, abychom si společně vychutnali tento slavnostní den, který se nesl v rytmu prvorepublikového swingu, jazzu i moderního popu. Kromě prohlídky krajského úřadu si naše děti mohly vybrat z pestré nabídky zajímavých workshopů, prohlédnout si historickou kancelář i moderní pracovnu hejtmana.

Největší zajímavostí pro naše děti byla historická platidla se vzácnou sbírkou mincí. Na závěr si děti měly možnost prohlédnout historická auta, elektromobily, dobovou i moderní hasičskou techniku. Prožili jsme velice krásnou neděli, která naše děti obohatila o spoustu zajímavých informací a nezapomenutelných zážitků.

Děkujeme a již nyní se těšíme na Den otevřených dveří v příštím roce.

Den otevřených dveří Krajského úřadu MSK v Ostravě 2018 Den otevřených dveří Krajského úřadu MSK v Ostravě 2018 Den otevřených dveří Krajského úřadu MSK v Ostravě 2018 Den otevřených dveří Krajského úřadu MSK v Ostravě 2018

Oslavy 100. výročí vzniku Československé republiky v Opavě - 2018

V neděli 28. října 2018 jsme si v celé naší vlasti připomněli velmi důležité výročí vzniku naší republiky. Oslavy se konaly nejen v Praze, ale i po celé naší zemi. Děti z našeho dětského domova se zúčastnily těchto oslav nejen v Opavě, ale také v Ostravě, kde bylo toto výročí spojeno se Dnem otevřených dveří na KÚ Moravskoslezského kraje.

V Opavě se dopoledne uskutečnil nástup historické vojenské jednotky a za přítomnosti představitelů města, skautů a vojáků byly předány primátorem města medaile za zásluhy významným osobám a také hrdinům odboje.

Přes velmi sychravé a deštivé počasí byly tyto akce hezké a dobře připravené a jsme rádi, že jsme se mohli zúčastnit.

Oslavy 100. výročí vzniku Československé republiky v Opavě - 2018 Oslavy 100. výročí vzniku Československé republiky v Opavě - 2018 Oslavy 100. výročí vzniku Československé republiky v Opavě - 2018 Oslavy 100. výročí vzniku Československé republiky v Opavě - 2018

Princess auto-moto day 2018

Ve čtvrtek 4.10 2018 jsme měli jedinečnou příležitost zúčastnit se sportovní zábavy charitativní společenské události se světovými vítězi na půdě Libros Ostrava Centrum bezpečné jízdy. Pro děti z dětských domovů byla připravena exhibice driftů závodních vozů a modelová ukázka policejních vozů při dopadení pachatele. Dalšími zajímavostmi byla prezentace policejních a hasičských vozů, kde děti měly jedinečnou možnost se zeptat na vše, co je zajímalo. Následnou zábavou byla jízda na velkých koloběžkách, která se dětem moc líbila. Pro děti bylo připraveno občerstvení v podobě švédských stolů, různorodé ovoce a na cestu děti obdržely tašku s drobnými dárky. Dětem se celá akce velmi líbila, už jen tím, že vyšlo krásné a slunečné počasí.

Princess auto-moto day 2018 Princess auto-moto day 2018 Princess auto-moto day 2018 Princess auto-moto day 2018

Den pěstounství v MSK 2018

Dejme dětem rodinu…

My jsme samozřejmě byli u toho, protože vystoupením naší Vanesky jsme podpořili 2. ročník této zajímavé a smysluplné akce.

V sobotu 13. 10. 2018 od 10 do 18 hodin v Dolní oblasti Vítkovice, z. s. proběhl již II. ročník Dne pěstounství v Moravskoslezského kraje. Tato akce byla určena nejen pěstounům a jejich rodinám, ale i široké veřejnosti, pro kterou byl připraven pestrý program po celý den. Měli jsme možnost navštívit interaktivní expozice Malého nebo Velkého světa techniky, což se našim dětem moooc líbilo.

V průběhu celého dne v prostorách Gongu měli všichni možnost využívat zajímavé kreativní workshopy, z kterých si děti mohly odnést domů vlastnoručně vyrobené dárky. Vrcholem tohoto setkání bylve 13 hodin ceremoniál, při kterém byli oceněni výjimeční pěstouni z kraje. K doladění celé atmosféry vystoupil Tomáš Savka s hudebním vystoupením.

Děkujeme…

Den pěstounství v MSK 2018

Turnaj ve vybíjené v Melči 2018

V sobotu 22. 9. 2018 Dětský domov v Melči pořádal tradiční turnaj ve vybíjené mezi dětskými domovy. Společně s tetou Terezkou a 8 dětmi jsme se hned z rána vydali autobusovou dopravou do Melče.

Turnaje se zúčastnilo celkem 8 družstev z ostatních dětských domovů a naši sportovci bojovali jako lvi! Svým bojem, naprosto ukázkovým chováním, dobrou náladou a týmovou práci vybojovali 1. místo!

Máme radost, že se s Vámi můžeme o naši radost podělit a doufáme, že se Vám líbí naše trofej, kterou jsme vybojovali.

Kamila z 1. RS

Turnaj ve vybíjené v Melči 2018 Turnaj ve vybíjené v Melči 2018 Turnaj ve vybíjené v Melči 2018 Turnaj ve vybíjené v Melči 2018

10. setkání opuštěných a postižených dětí v Mořkově…

V neděli 2. září jsme opět přijali pozvání Dr. Vítězslava Černocha - předsedy Fondu pro opuštěné a handicapované děti a mládež - na "Setkání opuštěných a postižených dětí" a vypravili se na již 10. ročník této krásné a zajímavé akce pořádaný opět v Mořkově. Po příjezdu do kulturního domu byly děti osobně přivítány Dr. Černochem a pořadatelé seznámili přítomné děti z dětských domovů i z rodin s průběhem dne a připraveným bohatým programem.

Celá akce vznikla s podporou obcí a měst, pod záštitami 1. náměstka hejtmana MSK Mgr. et. Mgr. Lukáše Curyla a náměstka hejtmana MSK Jiřího Navrátila, MBA.

Známým hostem byl opět patron fondu Vladimír Hron, který přirozeným a úžasným způsobem bavil děti po stránce zábavné i vědomostní. Pro děti byl připraven bohatý program - kolo štěstí, tombola, bublinková show. Po výborném obědě byla pro děti připravena projížďka historickým autobusem, bryčkou, hasičským autem, která děti vozila po malé vesničce. Velmi zajímavým bodem programu byli letečtí modeláři, kteří dětem představili modely různých letadel a aut.

Sobotní setkání v Mořkově bylo velmi vydařené, spojené s vynikajícím občerstvením, zpestřené nevšedními aktivitami a činnostmi, které si děti nadmíru užily. Bylo to pro naše děti krásné zakončení letních prázdnin.

Stejně jako v minulých letech byla tato charitativní akce velmi perfektně zorganizovaná a všichni se již dnes těšíme na další příjemné setkání, za což všem pořádajícím nesmírně děkujeme a přejeme jim kolem sebe jen usměvavé a optimistické lidičky, jako jsou oni sami.

Teta Oli a děti

Není nic krásnějšího a smysluplnějšího…, děkujeme moc

10. setkání opuštěných a postižených dětí v Mořkově… 10. setkání opuštěných a postižených dětí v Mořkově… 10. setkání opuštěných a postižených dětí v Mořkově…
10. setkání opuštěných a postižených dětí v Mořkově… 10. setkání opuštěných a postižených dětí v Mořkově…