o nás aktuality fotogalerie naše úspěchy časopis Domováček GDPR kontakty a dokumenty sponzoři - partneři DD zájmově-společenská činnost dětí rodinné skupiny Moravskoslezský kraj
Dětský domov a Ckolní jídelna Opava je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje

Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14, příspěvková organizace
Rybí trh 171/14, 746 01 Opava
Ředitel: Mgr. Milan Škrabal

Telefon: 553 777 520
E-mail: detsky-domov<zavinac>dd-opava.cz
E-mail: reditel<zavinac>dd-opava.cz

Č.ú.: 937821/0100 - KB Opava

GDPR - Odkaz v menu - Informace o zpracování osobních údajů

Úřední deska


Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.

Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.

Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele.

Veškeré fotografie dětí a zaměstnanců
Dětského domova jsou na tomto webu
umístěny s jejich písemným souhlasem.

Web provozuje ve spolupráci s Dětským
domovem Ondřej Ludvík - www.modry.cz


Novoroční poděkování ředitele příznivcům
Dětského domova v Opavě

Mgr. Milan Škrabal - ředitel Dětského domova Opava Po roce chci opět za naše děti a za sebe s velkým vděkem a úctou Vám všem poděkovat za štědrost vůči dětem Dětského domova v Opavě. Nesmírně si vážím všech, kteří jste o Vánocích a v průběhu roku 2017 našim dětem udělali nějakým způsobem radost.

Bylo Vás nesmírně hodně, od bezejmenných dárců, kteří otevřeli svá srdce a peněženky, aby děti potěšily při "Stromu splněných přání" v OC Breda, po zástupce různých firem a organizací, po ředitele Krajského úřadu MSK až po další příznivce, kteří naše děti obdarovali.

Přeji všem dárcům a příznivcům našeho dětského domova, aby i jim jejich okolí dělalo často radost, a aby byli ve svém životě maximálně spokojeni.

Mgr. Milan Škrabal, ředitel