o nás aktuality fotogalerie naše úspěchy časopis Domováček GDPR kontakty a dokumenty sponzoři - partneři DD zájmově-společenská činnost dětí rodinné skupiny Moravskoslezský kraj
Dětský domov a Ckolní jídelna Opava je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje

Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14, příspěvková organizace
Rybí trh 171/14, 746 01 Opava
Ředitel: Mgr. Milan Škrabal

Telefon: 553 777 520
E-mail: detsky-domov<zavinac>dd-opava.cz
E-mail: reditel<zavinac>dd-opava.cz

Č.ú.: 937821/0100 - KB Opava

GDPR - Odkaz v menu - Informace o zpracování osobních údajů

Úřední deska


Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.

Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.

Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele.

Veškeré fotografie dětí a zaměstnanců
Dětského domova v Opavě jsou na tomto webu
umístěny s jejich písemným souhlasem.

Web provozuje ve spolupráci s Dětským
domovem v Opavě Ondřej Ludvík - www.modry.cz


Poděkování ředitele příznivcům
Dětského domova v Opavě

Mgr. Milan Škrabal - ředitel Dětského domova Opava Vážení příznivci a sponzoři,

jako v předcházejících letech, tak i letos Vám chci poděkovat za Vaši přízeň a štědrost vůči dětem Dětského domova v Opavě. Nesmírně si Vás všech, kteří jste různým způsobem naše děti obdarovali, vážím.

Během roku 2018 poskytli našemu dětskému domovu jednotlivci a firmy sponzorské finanční a věcné dary. Všechny tyto peníze byly a budou použity výhradně pro děti našeho domova. Vždy byly s dárci sepsány darovací smlouvy a za finanční prostředky pak byly dětem nakoupeny osobní dárky na Vánoce 2018 a v létě 2019 pojedou děti na plánovanou dětskou letní rekreaci k moři.

Obrovské poděkování dětí a celého dětského domova patří spisovateli a režisérovi MgA. Patriku Hartlovi, dále OC Breda & Weinsten, MUDr. Barboře Smolkové s manželem, MUDr. Hýžové, MUDr. Mickovi, manželům Chalupovým, Propagačnímu podniku, kdy všichni jmenovaní poskytli DD finanční částku či věcné dary. Mnozí z nich jsou dlouholetými tradičními sponzory našeho Dětského domova v Opavě.

Mé velké poděkování patří také všem bezejmenným příznivcům DD, kteří v průběhu celého roku byli k našemu zařízení vstřícní různorodým způsobem, od cukrovinek, hraček, až po osobní dárky dětem.

Vážení, přeji Vám všem, aby rok 2019 splnil veškerá Vaše očekávání, a aby i Vám bylo umožněno prožít tolik radostí, jako jste dokázali dát Vy samotní našim dětem.

S hlubokou úctou k Vám všem

Mgr. Milan Škrabal, ředitel Dětského domova v Opavě