o nás aktuality fotogalerie naše úspěchy časopis Domováček GDPR kontakty a dokumenty sponzoři - partneři DD zájmově-společenská činnost dětí rodinné skupiny Moravskoslezský kraj
Dětský domov a Ckolní jídelna Opava je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje
20 let Moravskoslezského kraje

Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14, příspěvková organizace
Rybí trh 171/14, 746 01 Opava
Ředitel: Mgr. Milan Škrabal

Telefon: 553 777 520
E-mail: detsky-domov<zavinac>dd-opava.cz
E-mail: reditel<zavinac>dd-opava.cz

Č.ú.: 937821/0100 - KB Opava

GDPR - Odkaz v menu - Informace o zpracování osobních údajů

Úřední deska


Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.

Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.

Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele.

Veškeré fotografie dětí a zaměstnanců
Dětského domova v Opavě jsou na tomto webu
umístěny s jejich písemným souhlasem.

Web provozuje ve spolupráci s Dětským
domovem v Opavě Ondřej Ludvík - www.modry.cz


Poděkování ředitele příznivcům
Dětského domova v Opavě

Mgr. Milan Škrabal - ředitel Dětského domova Opava Vážení příznivci našeho DD, vážení bezejmenní dárci,

chtěl bych za děti a zaměstnance s velkou úctou poděkovat všem, kteří jste se v roce 2019 svou přízní podíleli různými způsoby na obdarování našich dětí.


Nesmírně si vážím všech, kteří jste o Vánocích a v průběhu roku 2019 udělali našim dětem radost. Chci poděkovat Mudr. Hýžové za osobní dárky dětem na Štědrý večer, lékařům manželům Strakovým, manželům Chalupovým, Mudr. Smolkové, Rádiu Čas a jeho řediteli Jeřábkovi. Nesmírně děkuji bezejmenným dárcům, kteří otevřeli svá srdce a peněženky, aby naše děti potěšily o Vánocích "Stromem splněných přání" organizovaném managementem Obchodního centra Breda, kterému jsme vděčni za jeho dlouholetou přízeň.

Děkuji také všem zástupcům firem, organizacím a dalším příznivcům, kteří naše děti různorodým způsobem v průběhu roku obdarovali.

Děkuji studentům Obchodní akademie v Opavě, třídě 4.S, kteří se finanční sbírkou podíleli na zakoupení sladkostí pro naše děti.

Mé velké poděkování patří našemu zřizovateli, Moravskoslezskému kraji za jeho vynikající soustavnou péči o děti, které žijí v našem zařízení.

Vážení, přeji všem příznivcům a dárcům, aby i Vám okolí dělalo neustále radost, abyste byli ve svém osobním a pracovním životě maximálně spokojeni a štastni.

S hlubokou úctou a vděkem Vám všem skleničkou dětského šampusu připíjím

Mgr. Milan Škrabal, ředitel