o nás aktuality fotogalerie naše úspěchy časopis Domováček GDPR kontakty a dokumenty sponzoři - partneři DD zájmově-společenská činnost dětí rodinné skupiny Moravskoslezský kraj
Dětský domov a Ckolní jídelna Opava je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje

Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14, příspěvková organizace
Rybí trh 171/14, 746 01 Opava
Ředitel: Mgr. Milan Škrabal

Telefon: 553 777 520
E-mail: detsky-domov<zavinac>dd-opava.cz
E-mail: reditel<zavinac>dd-opava.cz

Č.ú.: 937821/0100 - KB Opava

GDPR - Odkaz v menu - Informace o zpracování osobních údajů

Úřední deska


Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.

Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.

Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele.

Veškeré fotografie dětí a zaměstnanců
Dětského domova v Opavě jsou na tomto webu
umístěny s jejich písemným souhlasem.

Web provozuje ve spolupráci s Dětským
domovem v Opavě Ondřej Ludvík - www.modry.cz


Naše úspěchy

Turnaj ve vybíjené v Melči 2018

V sobotu 22. 9. 2018 Dětský domov v Melči pořádal tradiční turnaj ve vybíjené mezi dětskými domovy. Společně s tetou Terezkou a 8 dětmi jsme se hned z rána vydali autobusovou dopravou do Melče.

Turnaje se zúčastnilo celkem 8 družstev z ostatních dětských domovů a naši sportovci bojovali jako lvi! Svým bojem, naprosto ukázkovým chováním, dobrou náladou a týmovou práci vybojovali 1. místo!

Máme radost, že se s Vámi můžeme o naši radost podělit a doufáme, že se Vám líbí naše trofej, kterou jsme vybojovali.

Kamila z 1. RS

Turnaj ve vybíjené v Melči 2018 Turnaj ve vybíjené v Melči 2018 Turnaj ve vybíjené v Melči 2018 Turnaj ve vybíjené v Melči 2018

Gymnastické závody Vanesky nejen v Maďarsku…

Naše Vaneska sbírá s gymnastickým oddílem úspěchy úplně všude, důkazem je fotografie, kde zakončuje vrchol sestavy…

To je jen malé shrnutí toho, co již Vaneska absolvovala a kde všude byla úspěšná…

V březnu gymnastické závody v Maďarsku - 3. místo
Gymnastické závody v Praze, Dolní Břežany v kategorii juniorky - 2. místo
V dubnu gymnastické závody v Opavě - 2. místo
Mistrovství ČR juniorek v Brně - získání titulu vícemistryně ČR - 2. místo
Gymnastické závody, které proběhly v květnu v Zubří - 2. místo

Vaneska na vrcholu sestavy Vaneska se svou sestrou

Úspěch naší Kamily

Úspěch naší KamilyKamila, studentka 3. ročníku Střední zdravotnické školy v Opavě, postoupila do krajského kola olympiády z předmětu psychologie na téma "Kam kráčíme", kde se umístila na krásném 3. místě.

K tomuto úspěchu jí všichni ze srdce blahopřejeme a přejeme další skvělé výsledky.

Nejvyšší pedagogické vyznamenání:
Medaile MŠMT byla udělena našemu řediteli

V úterý 29. března 2016 u příležitosti Dne učitelů udělila v Praze ve Valdštejnském paláci ministryně školství Mgr. Kateřina Valachová řediteli Dětského domova v Opavě Mgr. Milanu Škrabalovi nejvyšší možné pedagogické vyznamenání a to:

Medaili MŠMT 1. stupně, kterou obdržel za dlouhodobou vynikající pedagogickou činnost.

Toto vyznamenání považuje pan ředitel Škrabal nejen jako krásný výraz ocenění své práce, ale uvědomuje si, že zásluhu na něm mají také jeho spolupracovníci v dětském domově a to na všech úsecích, za což jim moc děkuje.

Pan ředitel tímto velmi děkuje zřizovateli našeho DD, Moravskoslezskému kraji za dlouhodobou výbornou spolupráci a metodickou pomoc při zabezpečování výchovně vzdělávací činnosti v našem zařízení.

Nejvyšší pedagogické vyznamenání: Medaile MŠMT byla udělena našemu řediteli Nejvyšší pedagogické vyznamenání: Medaile MŠMT byla udělena našemu řediteli
Nejvyšší pedagogické vyznamenání: Medaile MŠMT byla udělena našemu řediteli Nejvyšší pedagogické vyznamenání: Medaile MŠMT byla udělena našemu řediteli Nejvyšší pedagogické vyznamenání: Medaile MŠMT byla udělena našemu řediteli