o nás aktuality fotogalerie naše úspěchy časopis Domováček GDPR kontakty a dokumenty sponzoři - partneři DD zájmově-společenská činnost dětí rodinné skupiny Moravskoslezský kraj
Dětský domov a Ckolní jídelna Opava je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje

Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14, příspěvková organizace
Rybí trh 171/14, 746 01 Opava
Ředitel: Mgr. Milan Škrabal

Telefon: 553 777 520
E-mail: detsky-domov<zavinac>dd-opava.cz
E-mail: reditel<zavinac>dd-opava.cz

Č.ú.: 937821/0100 - KB Opava

GDPR - Odkaz v menu - Informace o zpracování osobních údajů

Úřední deska


Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.

Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.

Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele.

Veškeré fotografie dětí a zaměstnanců
Dětského domova jsou na tomto webu
umístěny s jejich písemným souhlasem.

Web provozuje ve spolupráci s Dětským
domovem Ondřej Ludvík - www.modry.cz


Naše úspěchy

Turnaj ve vybíjené v Melči 2018

V sobotu 22. 9. 2018 Dětský domov v Melči pořádal tradiční turnaj ve vybíjené mezi dětskými domovy. Společně s tetou Terezkou a 8 dětmi jsme se hned z rána vydali autobusovou dopravou do Melče.

Turnaje se zúčastnilo celkem 8 družstev z ostatních dětských domovů a naši sportovci bojovali jako lvi! Svým bojem, naprosto ukázkovým chováním, dobrou náladou a týmovou práci vybojovali 1. místo!

Máme radost, že se s Vámi můžeme o naši radost podělit a doufáme, že se Vám líbí naše trofej, kterou jsme vybojovali.

Kamila z 1. RS

Turnaj ve vybíjené v Melči 2018 Turnaj ve vybíjené v Melči 2018 Turnaj ve vybíjené v Melči 2018 Turnaj ve vybíjené v Melči 2018

Gymnastické závody Vanesky nejen v Maďarsku…

Naše Vaneska sbírá s gymnastickým oddílem úspěchy úplně všude, důkazem je fotografie, kde zakončuje vrchol sestavy…

To je jen malé shrnutí toho, co již Vaneska absolvovala a kde všude byla úspěšná…

V březnu gymnastické závody v Maďarsku - 3. místo
Gymnastické závody v Praze, Dolní Břežany v kategorii juniorky - 2. místo
V dubnu gymnastické závody v Opavě - 2. místo
Mistrovství ČR juniorek v Brně - získání titulu vícemistryně ČR - 2. místo
Gymnastické závody, které proběhly v květnu v Zubří - 2. místo

Vaneska na vrcholu sestavy Vaneska se svou sestrou

Úspěch naší Kamily

Úspěch naší KamilyKamila, studentka 3. ročníku Střední zdravotnické školy v Opavě, postoupila do krajského kola olympiády z předmětu psychologie na téma "Kam kráčíme", kde se umístila na krásném 3. místě.

K tomuto úspěchu jí všichni ze srdce blahopřejeme a přejeme další skvělé výsledky.

"Nemilejší koncert 2017" - regionální kolo MSK - 20. 4. 2017 v Melči.
Obrovský úspěch naší Vanesky K. a její tety Olinky

Ve čtvrtek 20. 4. 2017 se v Dětském domově v Melči konalo regionální kolo "Nejmilejšího koncertu", kde přijely děti z 11 dětských domovů MSK. Pořadatelé pod vedením ředitelky DD Mgr. Jiřiny Bejdákové připravili všem účastníkům výborné podmínky a to po všech stránkách. V přehlídce zájmově umělecké činnosti bylo možno shlédnout velmi nadané tanečníky a tanečnice, talentované zpěváky, divadelní představení v kategorii malé jevištní formy, kdy všechna zmíněná vystoupení dětí byla na vysoké umělecké úrovni. Celkový průběh koncertu se nesl ve velmi pohodovém a milém duchu, kdy atmosféra byla doslova úžasná, na čemž měla velký podíl také vysoce profesionální porota vedená tanečním mistrem panem Spáčilem a sbormistrem panem Kosterou.

Obrovského úspěchu dosáhla naše Vaneska K., která svým tanečním vystoupením zcela nadchla zaplněný sál zdejšího kulturního domu a naprosto po zásluze bezkonkurenčně získala 1. místo v taneční soutěži a následný postup na finálovou přehlídku do Prahy, která se bude konat v průběhu měsíce května.

Zásluhu na tomto mimořádném a krásném úspěchu má i vychovatelka-teta Olinka Š., která společně s Vaneskou vítěznou skladbu po stránce choreografické a hudební připravila a od listopadu 2016 s ní secvičila.

Vanesko, máme z Tebe v našem dětském domově všichni velkou radost a jsme na Tebe patřičně hrdí!

Nemilejší koncert 2017 - regionální kolo MSK - Vítězné vystoupení Vanesky Nemilejší koncert 2017 - regionální kolo MSK - Vítězný dort pro Vanesku Nemilejší koncert 2017 - regionální kolo MSK - Vaneska se svou tetou Olinkou - choreografkou tanečního vystoupení Nemilejší koncert 2017 - regionální kolo MSK - Rozcvičování Vanesky před taneční soutěží

Fotografie: 1) Vítězné vystoupení Vanesky, 2) Vítězný dort pro Vanesku, 3) Vaneska se svou tetou Olinkou - choreografkou tanečního vystoupení, 4) Rozcvičování Vanesky před taneční soutěží.

Extrémní silový trojboj

V sobotu 29.10.2016 se konal sportovní víkend GP PEPA 2016 v extrémním silovém trojboji v prostorách OC Breda&Weistein Opava.

Tohoto sportovního dne se také zúčastnil náš zletilý student Ostravské univerzity v Ostravě Martin T., který jako registrovaný sportovec startoval v silových sportech. Jednalo se zejména o zvedání činky ze země ve vzpřímené pozici a s dotaženými rameny.
Martin získal 1. místo v tomto silovém trojboji.

Blahopřejeme k velkému úspěchu!

Extrémní silový trojboj Extrémní silový trojboj

Nejvyšší pedagogické vyznamenání:
Medaile MŠMT byla udělena našemu řediteli

V úterý 29. března 2016 u příležitosti Dne učitelů udělila v Praze ve Valdštejnském paláci ministryně školství Mgr. Kateřina Valachová řediteli Dětského domova v Opavě Mgr. Milanu Škrabalovi nejvyšší možné pedagogické vyznamenání a to:

Medaili MŠMT 1. stupně, kterou obdržel za dlouhodobou vynikající pedagogickou činnost.

Toto vyznamenání považuje pan ředitel Škrabal nejen jako krásný výraz ocenění své práce, ale uvědomuje si, že zásluhu na něm mají také jeho spolupracovníci v dětském domově a to na všech úsecích, za což jim moc děkuje.

Pan ředitel tímto velmi děkuje zřizovateli našeho DD, Moravskoslezskému kraji za dlouhodobou výbornou spolupráci a metodickou pomoc při zabezpečování výchovně vzdělávací činnosti v našem zařízení.

Nejvyšší pedagogické vyznamenání: Medaile MŠMT byla udělena našemu řediteli Nejvyšší pedagogické vyznamenání: Medaile MŠMT byla udělena našemu řediteli
Nejvyšší pedagogické vyznamenání: Medaile MŠMT byla udělena našemu řediteli Nejvyšší pedagogické vyznamenání: Medaile MŠMT byla udělena našemu řediteli Nejvyšší pedagogické vyznamenání: Medaile MŠMT byla udělena našemu řediteli